Gotländska medeltiden i nytt ljus

Gotland har ett av Europas främsta bestånd av medeltida sockenkyrkor.  I en ny avhandling vill konstvetaren Evert Lindkvist väcka kyrkornas romanska stenfigurer till nytt liv.

- För mig är det viktigt att förstå vad skulpturerna vill säga. Bilderna är inte bara illustrationer till texter, främst ur Bibeln, utan snarare försök att synliggöra en osynlig föreställningsvärld, säger Evert Lindkvist, doktorand vid institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet.

Evert Lindkvist lyfter fram Gotlands romanska stenskulptur som en betydande källa till kunskap om medeltiden. Hans avhandling ger även insikter i hur bilderna skapat nya betydelser över tid.

- Tidigare forskning har mest intresserat sig för vem som varit skulptör. Jag har istället valt att rikta fokus mot skulpturerna själva. Olika tider har uppfattat de gotländska stenskulpturerna på skilda sätt. Därför är det också angeläget att titta också på hur tidigare generationer tolkat bilderna. Bilderna är inte bara illustrationer till texter, utan snarare försök att synliggöra en osynlig föreställningsvärld, säger Evert Lindkvist.

Ett viktigt resultat av studien är att bilderna markerar gränser i och omkring kyrkan. Genom motsatspar visar de vilka valmöjligheter människor har, för hur vi kan uppföra oss och handla, och vilka konsekvenser våra val för med sig. Bilderna är verksamma i tillstånd av "liminalitet", ett slags trösklar som kan finnas i vissa övergångsskeden.

Förytterligare information:
Evert Lindkvist: 070-2119795 alt  Evert_K_Lindkvist@telia.com

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera