Historia på gång – från sporthjältar till Auschwitz

Hur medierna beskriver sporthjältar, hur Förintelsen är närvarande i svensk konst och dilemman man kan ställas inför när man skriver synteser över den svenska historien. Det är några inslag den 15 april när ”Historia på gång” arrangeras på Historiska museet i Stockholm. Sju forskare från Historiska institutionen vid Stockholms universitet delar med sig av sin forskning och bjuder in besökare att delta och diskutera.

Projekten som presenteras spänner från medeltid till den moderna välfärdsstaten och över genus, politik, vetenskap, marknadsföring, konst, populärkultur och idrott. Bland de deltagande forskarna finns Christina Florin, Yvonne Hirdman och Klas Åmark. En av deltagarna är idrottshistorikern John Hellström som kommer att presentera sitt projekt kring sporthjältar:

– Medierna beskriver inte personer som blir hjältar som de är, utan som samhället vill att de ska vara. Sporthjältar är, precis som alla typer av hjältar, sociala konstruktioner som visar på samhällets ideal och värderingar. Svenska sporthjältar avspeglar således det svenska samhället, säger John Hellström.

– Vår uppgift är att forska och undervisa, men också att föra vidare våra nyvunna kunskaper till en bredare allmänhet. I dialogformen ges forskarna nu möjlighet att pröva idéer och resultat som är under utveckling. Det ska bli riktigt spännande och jag hoppas verkligen att många hittar till Narvavägen och tar chansen att diskutera tolkningarna av det förflutna! Säger forskarassistenten Paul Sjöblom som ansvarar för evenemanget.

Program:

John Hellström visar hur massmediers konstruktion av sporthjältar avspeglar samhällets värderingar.

Nikolas Glover talar om sin studie där han ur ett historiskt perspektiv undersökt marknadsföringen av svensk kultur.

Yvonne Hirdman tar upp dilemman med att skriva synteser över den moderna svenska historien, som huvudförfattare till Nordstedts Sveriges historia, 1921–1970.

Bo Eriksson berättar om medeltidens bruk av monster i text och bild och vilka syften dessa monster i verkligheten tjänade.

Klas Åmark reflekterar över varför historisk vetenskap är så viktig, vad kan vi lära av historien? Christina Florin redogör för den betydelse tio kända äkta par har spelat i svensk politik och vetenskap.

Tanja Schult redogör för hur närvarande Förintelsen alltjämt är i svensk konst.

Tid och plats: 15 april klockan 11.30–16.40

Historiska museet i Stockholm, Narvavägen 13

Fullständigt program inklusive korta presentationer av den forskning som presenteras:
http://www.historia.su.se/om-oss/evenemang/forelasningar/historia-pa-gang-historiska-institutionen-presenterar-pagaende-forskning-1.74215

Ytterligare information
Paul Sjöblom, Historiska institutionen, Stockholms universitet, tel. 08-16 44 87, 070-756 26 89, e-post paul.sjoblom@historia.su.se

 

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.
www.su.se 

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera