Högtidsdag för forskare i Blå Hallen

Stockholms universitets stora högtid, installations- och promotionshögtiden, äger rum i Blå Hallen i Stockholms stadshus fredagen den 26 september. Då installeras nya professorer samtidigt som nya doktorer, hedersdoktorer och jubeldoktorer promoveras.

Av de 230 forskare som disputerat läsåret 2013/14 kommer 140 att promoveras liksom 10 hedersdoktorer och 14 jubeldoktorer.

Bland hedersdoktorerna finns generaladvokaten vid EU-domstolen Eleanor Sharpston. Av de jubeldoktorer som disputerade för femtio år sedan kommer sex att närvara och bland dem är professor em. Ragnhild Söderbergh, mor till Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

Martin Högbom, en av de 26 nya professorer som installeras, kommer att hålla årets installationsföreläsning i sitt forskningsämne strukturbiokemi.

Vid ceremonin delas det pedagogiska priset Årets lärare ut till fyra lärare, en från varje fakultet, för deras erkända intresse och engagemang för utveckling av undervisningen och erkänd undervisningsskicklighet.

Universitetets guldmedalj delas detta år ut till f.d. justitierådet Sten Heckscher för hans intresse för och engagemang i universitetets verksamhet, bland annat som ordförande i universitetets styrelse under många år.

Ceremonin varvas med musik av Musikhögskolans brassensemble och sångare från Operahögskolan samt Stockholms studentsångare och följs av bankett i Gyllene salen.

Läs mer om installations- och promotionshögtider på www.su.se/doktorspromotion
Ceremonin direktsänds på
www.su.se/play.

Representanter för media är välkomna att närvara vid ceremonin efter föranmälan till Inga Horndahl, 072-55 00 147 eller doktorspromotion@su.se senast den 25 september kl. 12.00.

För ytterligare information
Inga Horndahl, akademiintendent, Stockholms universitet, tfn 0725-50 01 47, e-post
doktorspromotion@su.se

Sofia Lagergren, pressekreterare, Stockholms universitet, 0722-33 33 85, e-post sofia.lagergren@hotmail.com

Presstjänsten vid Stockholms universitet, 08-16 40 90, press@su.se

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 70 000 studenter, 1 800 doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom de naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga områdena. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera