Internationella domstolens ordförande föreläser vid Stockholms universitet

Datum: 2 december 2013 kl. 16.00 – 18.00
Plats: Reinholdsalen, Juristernas hus, Frescati

Internationella domstolens ordförande Peter Tomka kommer till Stockholms universitet för att föreläsa över temat: The Rule of Law and the Role of the International Court of Justice in World Affairs. Anförandet hålls på engelska.

Internationella domstolen i Haag (International Court of Justice) är FN:s högsta rättsliga instans. Sedan domstolen upprättades 1945 har den dömt eller fattat beslut i en rad omstridda frågor, exempelvis gällande Mellanösternkonflikten, Kosovo och kärnvapenspridning (www.icj-cij.org).

Föreläsningen kommer att handla om Internationella domstolens arbete med att stärka den internationella rättsordningen genom att lösa bilaterala tvister mellan stater. Peter Tomka kommer att analysera begreppet ”rule of law” ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Han kommer att jämföra Internationella domstolens verksamhet med nationella rättsvårdande institutioners, med särskilt fokus på frågor som berör Internationella domstolens jurisdiktion och medlemsstaternas efterlevande av internationell rätt.

Peter Tomka föddes i  Banská Bystrica, Slovakien år 1956. Han har varit medlem av Internationella domstolen sedan den 6 februari 2003 och ordförande sedan den 6 februari 2012. Peter Tomka disputerade på avhandlingen ”Codification of International Law” vid Karlsuniversitetet i Prag, 1985. Han har varit diplomat för Tjeckoslovakien respektive Slovakien, bl a FN-ambassadör, och i den rollen tilldelats ordförandeskapet för ett stort antal juridiska organ inom FN.

Föreläsningen är den första i serien Hilding Eek Memorial Lecture och anordnas av Stockholm Centre for International Law and Justice. Hilding Eek, som var professor i internationell rätt och folkrätt vid Stockholms universitet, kommer att presenteras av en av hans studenter, professor emeritus Ove Bring. Evenemanget öppnas av Stockholms universitets rektor, Astrid Söderbergh-Widding.

Presskontakt:
Staffan Westerlund, Juridicum, Stockholms universitet
Tel: 08-16 12 82
Mobil: 073 784 5031

Presstjänsten vid Stockholms universitet, 08-16 40 90, press@su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se 

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera