Jul, nyår och vinter ur olika perspektiv

Vill du veta mer om julens mat, traditioner, växter eller hur och varför vi konsumerar som vi gör under julen? Eller kanske vill du veta allt om de dolda gifterna i våra julklappar eller om årets längsta natt Yalda? Här är tips på forskare vid Stockholms universitet. 

Julens mat

Matkultur, maträtter, mattraditioner, julmat, matlagning, firandet av jul.
Richard Tellström, universitetslektor vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Kontakt:
Richard.Tellstrom@etnologi@su.se alt 070-265 20 89

Matlagning ur ett historiskt perspektiv.
Sven Isaksson, forskare vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur Kontakt:
sven.isaksson@arklab.su.se alt 08-674 73 6

Vinterns växter

Anna Petterson, Trädgårdsmästare vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Kontakt: anna.pettersson@su.se alt 08-16 37 55

Lina Rasmusson, doktorand vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Kontakt:
lina.rasmusson@su.se alt 08-16 12 08

Ulla Rasmussen, universitetslektor vid Institutionen för ekologi miljö och botanik
Kontakt:
ulla.rasmussen@su.se alt 08-16 37 79

Julens kryddor, nötter och växter

Bergianska trädgårdens botanister kan svara på frågor om bland annat j
ulens kryddor, frukter och nötter. Bergianskas julutställning jul i växthuset pågår 27 november–13 december.

Kerstin Kustås, Trädgårdsintendent vid Bergianska trädgården
Kontakt:
kerstin@bergianska.se alt 08-16 37 12

Gunvor Larsson, Trädgårdsintendent vid Bergianska trädgården
Kontakt:
gunvor@bergianska.se alt 08-16 33 87

Lars Gunnar Reinhammar, Trädgårdsintendent vid Bergianska trädgården
Kontakt:
larsgunnar@bergianska.se alt 08-16 40 02

Djur på vintern
Hur gör djur på vintern? Varför går egentligen björnen i ide?

Bengt Karlsson, professor vid Zoologiska institutionen,
Kontakt:
bengt.karlsson@zoologi.su.se alt 08-16 40 39

Johan Lind, docent vid Zoologiska institutionen
Kontakt:
johan.lind@zoologi.su.se alt 08-16 27 47

Väder, vind och klimatförändringar
Det ständiga samtalsämnet en vit jul eller inte… Och har egentligen jularna blivit mildare eller hur är det med den saken?

Michael Tjernström, professor vid Meteorologiska institutionen
Kontakt:
michaelt@misu.su.se alt 070-20 56 631 alt 08-16 31 10

Annica Ekman, professor vid Meteorologiska institutionen
Kontakt:
annica@misu.su.se alt 0704-82 92 93 alt 08-16 23 97

Gunilla Svensson, professor vid Meteorologiska institutionen
Kontakt: gunilla@misu.su.se alt 0702-55 54 71 alt 08-16 43 37

Caroline Leck, professor vid Meteorologiska institutionen
Kontakt:
lina@misu.su.se alt 0707-33 38 81 alt 08-16 43 54

Johan Nilsson, professor vid Meteorologiska institutionen
Kontakt:
nilsson@misu.su.se alt 08-16 17 36

Konsumtion under julen

Om julens kommersiella innebörder och varför vi konsumerar som vi gör.

Susanna Molander, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen/Stockholm business school
Kontakt:
susanna.molander@sbs.su.se alt 08-16 4980 alt 070-260 91 61

Allmänt om konsumtion.
Jacob Östberg, professor vid Företagsekonomiska institutionen/Stockholm business school
Kontakt:
jacob.ostberg@sbs.su.se alt 08-16 46 49 alt 0733-82 65 96

Allmänt om reklam i juletider.
Martin Svendsen, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen/ Stockholm business school
Kontakt:
martin.svendsen@sbs.su.se alt 08-674 79 40

Innan jul – förkristna traditioner

Julfirandet i förkristen tradition
Andreas Nordberg, forskare vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Kontakt:
Andreas.Nordberg@rel.su.se alt 08-16 29 55

Förkristna traditioner, folktro och folktraditioner.
Frederik Wallenstein, doktorand vid vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Kontakt:
Wallensten@rel.su.se alt 08-674 73 03

När julen inte blir som vi tänkt oss

Alkohol och risk för cancer, livsstilsfaktorers inverkan på alkoholskador.
Dag Jenssen, professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap
Kontakt:
dag.jenssen@su.se alt 08-16 31 08 alt 070-610 31 08

Samhällsvetenskaplig alkohol- och drogforskning.
Jenny Cisneros, föreståndare för Centrum för samhällsvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD)
Kontakt:
jenny.cisneros@sorad.su.se alt 08-16 36 03

Relationer, forskning om effekterna av skilsmässor.
Michael Gähler, docent vid Institutet för social forskning (SOFI),
Kontakt:
Michael.Gahler@sofi.su.se alt 08-16 25 41

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa.
Annemi Skerfving, doktorand vid Institutionen för socialt arbete/Socialhögskolan
Kontakt:
Annemi.Skerfving@socarb.su.se alt 08-16 32 65

Juridik och barns rättigheter, samhällets ansvar att skydda barn.
Pernilla Leviner, universitetslektor vid Juridiska institutionen
Kontakt:
pernilla.leviner@juridicum.su.se alt 08-16 32 89

Nyårslöften

Wellness, välmående, till exempel nyårslöften om träning
Carl Cederström, docent vid Företagsekonomiska institutionen
Kontakt:
Carl.Cederstrom@sbs.su.se alt 070-948 13 29

Det dolda i julklapparna

Bromerade flamskyddmedel finns i elektronisk apparatur (mobiler, datorer, surfplattor osv), textilier och möbelstoppning.
Cynthia de Wit, forskare vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt: cynthia.de.wit@aces.su.se 08-674 71 80 alt 0708-88 71 80

Kemikalier i konsumentprodukter (textilier, leksaker, elektronik etc.): hälso- och miljörisker samt lagstiftning.
Linda Molander, doktorand vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt:
Linda.Molander@aces.su.se alt 08-16 40 18

Kemikalier i textiler och kläder
Conny Östman, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)
Kontakt:
Conny.Ostman@aces.su.se alt 08-674 71 96

Övrigt

Forskning om barn: Syskons samspel, barns mediebruk, lek och konsumtion.
Ylva Ågren Centrum för barnkulturforskning.
Kontakt:
ylva.agren@barnkultur.su.se alt 08-16 36 87

Annandagsbandy
Johnny Wijk, professor vid Historiska institutionen, historiker och idrottshistoriker
Kontakt: Johnny.Wijk@historia.su.se alt
08-16 33 83 alt 070-545 21 30

Yalda
Yalda - årets längsta natt är runt den 23 december. Ursprungligen en zoroastrisk fest då man firade solens återfödelse.
Hossein Sheiban, Filosofie doktor vid Historiska institutionen
Kontakt:
Hossein.Sheiban@historia.su.se alt 08-674 71 35

Presstjänsten vid Stockholms universitet, 08-16 40 90, press@su.se

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera

Media

Media