Juristprogrammet vid Stockholms universitet fortfarande populärast i landet

Juristprogrammet vid Stockholms universitet är det program som har flest sökande i hela Sverige. Antalet sökande studenter till universitetet har ökat under de senaste åren och trenden håller i sig.

Det totala antalet sökanden till Stockholms universitet har till höstterminen 2012 ökat med cirka 14 procent jämfört med 2011. Förra hösten sökte 58 499 studenter till universitetet, årets söksiffra är 66 329.

– Det är roligt att se att antalet sökande ökar och att juristutbildningen vid Stockholms universitet håller ställningen som Sveriges mest sökta utbildning, säger Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet.

De mest sökta programmen vid Stockholms universitet till höstterminen 2012

Utbildning Förstahandssökande
Juristprogrammet 1 849
Kandidatprogram i företagsekonomi 1 187
Psykologprogrammet  883
Socionomprogrammet 795
Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram       480
Förskollärarprogrammet 396

Presstjänsten vid Stockholms universitet, 08-16 40 90, press@su.se
Pressekreterare Linnea Bergnehr, 0722-33 33 85, linnea.bergnehr@su.se
Presskontakt Viktor Sandqvist, 0767-85 21 72, viktor.sandqvist@su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se 

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera