Kommentar om Nobelpriset i litteratur

Följande forskare vid Stockholms universitet kan kommentera och förklara dagens Nobelpris i litteratur:

Stephan Larsen, universitetslektor, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.
Telefon: 08-16 43 72, e-post: stephan.larsen@littvet.su.se

Bo G Ekelund, docent, Engelska institutionen, Stockholms universitet.
Telefon: 08-16 36 18, mobil: 070-382 08 11, e-post: Bo.Ekelund@English.su.se

Stefan Helgesson, professor, Engelska institutionen, Stockholms universitet.
Telefon: 08-16 36 23, e-post: stefan.helgesson@english.su.se

Presstjänst
Presstelefonen är bemannad vardagar kl 7-21 samt helger kl 8-21
08-16 40 90
press@su.se

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera