Lättillgänglig KBT-behandling effektiv mot insomni

Parallellt med ökad stressrelaterad ohälsa har även de självrapporterade sömnproblemen blivit vanligare. En studie publicerad i BMC Psychiatry visar att ett av de vanliga sömnproblemen – insomni – effektivt kan behandlas genom kognitiv beteendeterapi (KBT) förmedlad via en självhjälpsbok. Detta är ett av de nya rön som belyses vid den årliga temadagen om sömn, stress och hälsa som arrangeras av Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet måndagen den 23 april.

- Insomni syftar på otillräcklig sömntid och sömnkvalitet med efterföljande dagtidssymptom. En ny studie visar att insomni kan behandlas framgångsrikt även vid hög komorbiditet – när besvär som exempelvis depression eller smärta förekommer samtidigt med sömnbesvären. Tidigare undersökningar har främst utgått från personer som enbart lider av insomni, berättar Mats Lekander, professor vid Stressforskningsinstitutet.

133 personer med insomni (över 90 procent med komorbida besvär) deltog i studien. Personerna slumpades till sex veckors behandling med självhjälpsbok, med eller utan terapeutstöd per telefon om 15 minuter per vecka, eller ingen behandling alls. Behandlingen gav snabbt effekter i form av minskade sömnbesvär, särskilt i den grupp som fick terapeutstöd per telefon. Dessutom minskade även besvären med stress som personerna upplevt.

- Eftersom sömnen är viktig för både vår mentala och fysiska hälsa är det hoppingivande att se att en behandling kan vara enkel och billig men ändå kraftfull. De positiva följderna på andra faktorer än insomnin återstår att studera, men vi har redan nu tecken på att den förbättrade sömnen kvarstår en längre tid efter behandlingen, säger Mats Lekander.

Under hösten startar två uppföljande studier där självhjälpsbehandlingen ges via internet istället för som bok. Studierna genomförs vid Internetpsykiatrieneheten i Stockholm och kommer att fokusera på den extra utsatta grupp av patienter som både lider av depression och insomni.

Studien utfördes av Susanna Jernelöv, Viktor Kaldo och Mats Lekander i ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

Ytterligare information Mats Lekander, tfn 08-553 789 33, e-post mats.lekander@stressforskning.su.se

Hela programmet till Stressforskningsinstitutets temadag hittar du på: www.stressforskning.su.se/temadag

Presstjänsten vid Stockholms universitet, 08-16 40 90, press@su.se
Pressekreterare Linnea Bergnehr, 0722-33 33 85, linnea.bergnehr@su.se
Presskontakt Viktor Sandqvist, 0767-85 21 72, viktor.sandqvist@su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se 

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera