Ny Svensk-kurdisk ordlista

Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet har i ett projekt utarbetat och publicerat en unik svensk - kurdisk ordlista för tolkar och andra intresserade i det kurdiska språket och samhällsterminologi.

Det unika med ordlistan är att den omfattar båda de stora varieteterna av kurdiska som talas i Sverige och att den delvis tar hänsyn till språkbruket i några av de mindre frekventa varieteterna. Vidare har man skapat en hel del nya termer utifrån det svenska språkbruket – något som är av intresse i det enda landet där kurdiska nu är ett erkänt språk, i regionen Kurdistan i norra Irak. Ordlistan lämnar alltså ett bidrag till att skapa terminologiska normer för kurdiska, vilket främjar en standardisering av språket.

Kurdiska är ett språk utan land i den bemärkelsen att det hittills aldrig fått vara nationsbärande utan enbart existerat som minoritetsspråk i en mängd länder i Mellanöstern. Det har många namn, och människorna som talar språket är inte alltid överens om att den andra också talar kurdiska. Det skrivs med minst två olika alfabet men många talare kan inte skriva det – för att det har varit eller är än idag förbjuden att använda det i skrift. Kurder lever idag inte bara i Mellanöstern (Irak, Iran, Libanon, Syrien, Turkiet) utan också i Sverige (uppskattningsvis 75 000) och i andra länder i Västeuropa med sitt språk och sin önskan att bevara språket samt rätten att kommunicera med och på språket.

Alla människor behöver precisa ord och uttryck för att klara av vardagsföreteelser, som till exempel när vi går till en läkare eller talar med en tjänsteman på kommunen. Vi måste kunna uttrycka oss precist för vara säkra på att vi förstår varandra – läkaren och patienten eller polisen och kvinnan, som har fått sin bil stulen. Då behöver vi hjälp att orientera oss men även de människor som talar språket i fråga behöver orienteringshjälp – en ordlista eller en människa som kan båda språken. Och där kommer tolkarna in, vars uppgift det är att underlätta kommunikationen mellan människor som inte talar varandras språk, mellan till exempel den svenska tjänstemannen på Migrationsverket och den kurdiska flyktingen från Suleymaniya i Irak.

Ordlistan ges ut av Tolk- och översättarinstitutet och Fritzes förlag /Norstedts juridik och kan beställas direkt från förlaget. Projektet är delvis finansierat av Europeiska flyktingfonden och med tryckbidrag från Stiftelsen Längmanska Kulturfonden.

Ordlistan kommer att släppas officiellt vid en pressrelease måndagen den 22 augusti, kl 13-15 i Mezzaninen, Aula Magna, Stockholms universitet.

Ytterligare information
Morena Azbel Schmidt, Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet, tfn 08-16 17 11, e-post morena.azbel-schmidt@tolk.su.se

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. www.su.se

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera