Ny utbildning i cybersäkerhet ska möta marknadens behov

I höst startar Stockholms universitet en masterutbildning i informationssäkerhet, ett växande fält med stort behov av kompetens. Initiativet kommer från branschföreträdare, som också varit med och tagit fram innehållet i utbildningen. 

Varje dag utsätts svenska myndigheter och företag för tusentals cyberattacker. Behovet av utbildade personer inom informationssäkerhet är stort och växande, inte minst sedan försvarsminister Peter Hultqvist gick ut med planer på att bygga ut Sveriges cyberförsvar. Nu har Data- och systemvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet startat ”Masterprogram i informationssäkerhet”.

– Det fanns en stark efterfrågan från branschen, och bland studenter, för utbildning inom just informationssäkerhet och cybersäkerhet. Sverige är helt beroende av kompetensen studenterna får för att bygga upp och skydda robusta samhällen, säger Fredrik Björck, lektor vid Data- och systemvetenskapliga institutionen.

Ljus arbetsmarknad

Informationssäkerhet handlar om att skydda informationstillgångar mot hot som angrepp, misstag och naturkatastrofer. Under utbildningen får studenterna kunskaper om bland annat it-säkerhet, digital forensik, cybersäkerhet, databrott, cyberförsvar och krigföring och personlig integritet.

Arbetsmarknaden är ljus. Enligt den amerikanska tidskriften Forbes kommer utgifterna inom it-säkerhet att tiodubblas de närmaste tio åren.

– De stora konsultbolagen och byråerna storsatsar inom området och har tusentals anställda globalt. Sedan har vi statliga myndigheter, kommuner, landsting, bank- och finanssektorn, internetleverantörer och telekom, rättsväsendet och försvaret. Alla dessa områden har lagkrav på cybersäkerhet som garanterar arbetsmarknaden framöver, säger Fredrik Björck.

Sökbart för alla med kandidatexamen

Programmet är öppet för alla sökande med en kandidatexamen, oavsett inriktning. För de utan data- och systemvetenskapliga bakgrund inleds utbildningen med en överbryggningskurs för att klara av de tekniska inslagen i utbildningen.

– Min förhoppning är att locka drivna studenter från bakgrunder som till exempel ekonomi, sociologi, kriminologi och psykologi. Informationssäkerhet är ett tvärvetenskapligt område med behov av kompetens från många olika områden, säger Fredrik Björck.

Söktrycket är stort. Redan innan ansökningarna för Sverige och EU öppnade hade det inkommit 180 ansökningar. Sista ansökningsdag är 15 april.

För ytterligare information
Fredrik Björck, lektor vid Data- och systemvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 4993, e-post bjorck@dsv.su.se

Presstjänsten vid Stockholms universitet, 08-16 40 90, press@su.se

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 70 000 studenter, 1 800 doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom de naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga områdena. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera