Nytt steg mot starkare lärarutbildning i regionen

Sju lärosäten i stockholmsregionen går nu samman om en webbportal som ska ge studenterna bästa möjliga handledning på förskolor, fritidshem och skolor.

I Stockholmsregionen finns sju lärosäten som utbildar lärare. En viktig del i alla utbildningar är den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU), det vill säga den del där studenten får praktisera läraryrket ute i skolor, förskolor och fritidshem.

Arbetet med att placera tusentals lärarstudenter i förskolor, fritidshem och skolor innebär ett komplext samarbete mellan lärosäten och kommuner. Men tack vare ett nytt, gemensamt administrativt verktyg, den nya VFU-portalen, har skolorna och kommunerna/stadsdelarna i regionen nu en enda gemensam ”ingång” till lärosätena.

- Portalen är ytterligare ett steg mot nära samverkan mellan regionens lärarutbildningar. Vi uppträder nu som en part gentemot skolhuvudmännen, säger Anders Gustavsson, vicerektor vid Stockholms universitet.

- Det här är ett viktigt steg för alla våra lärarstudenter och kommer att innebära ökad kvalitet och nya utvecklingsmöjligheter, säger Petra Frank, prorektor och prefekt vid Institutionen för danspedagogik vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan.

Den viktigaste funktionen i portalen är placering av studenter på skolor och VFU-handledare. Men portalen hanterar också exempelvis administration av förläggning av VFU-kurser och högskolepoäng samt antal platser. Varje kommun ser alla lärosätes studenter i samma vy medan lärosätena ser och hanterar däremot endast sina egna studenter.

-Det pedagogiska målet med VFU-portalen är att ge studenten bästa möjliga placering i förhållande till förskola, fritidshem, skola, ämne och VFU-handledare som ett led i en utbildning med god kvalité, säger projektledaren Veronica Flodin vid Stockholms universitet.

- Jag tror att vi kommer att förenkla för alla som arbetar med VFU i Stockholms län - allt från VFU-samordnare och handledare i kommunerna men även för de som arbetar med VFU på lärosätena och inte minst för studenterna. Det har också under arbetets gång med portalen varit oerhört intressant att träffa alla berörda lärosäten och på så sätt få en större förståelse för våra olika utmaningar inom VFU. Min förhoppning är att det här kommer att leda till ökat samarbete inom VFU framöver, Karin Boberg, VFU-samordnare på Södertörns högskola.

Samverkan kring VFU-placeringarna är en del av ett större samarbete som rör lärarutbildningarnas dimensionering i länet, VFU-handledarutbildning samt gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten.

Ingående lärosäten i portalen är Stockholms universitet, DOCH Dans- och Cirkushögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Konstfack, Kungliga Musikhögskolan, Kungliga Tekniska högskolan och Södertörns högskola.

Ytterligare information:
Anders Gustavsson, vicerektor, Stockholms universitet, 070 220 80 21, anders.gustavsson@su.se

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera