Om modets dimensioner - Nya boken Nordic Fashion Studies släpps

En ny bok om mode och modevetenskap släpps den 20 mars. Louise Wallenberg, docent och föreståndare för Centrum för Modevetenskap och Peter McNeil, professor i Modevetenskap vid Stockholms universitet  är redaktörer för boken. Genom ett flertal perspektiv åskådliggörs i Nordic Fashion Studies modets många dimensioner.

- Mode tenderar att ses som något nebulöst och otillgängligt samtidigt som det är ett fenomen som ständigt figurerar i både media och i mångas medvetande, och kanske är det just denna tvetydighet som ger mode dess speciella laddning, säger Peter McNeil.

Genom ett flertal perspektiv åskådliggörs i Nordic Fashion Studies modets många dimensioner, som dess inverkan på hur vi ser på våra kroppar, hur det styr våra begär och våra konsumtionsmönster, hur vår ekonomiska och kulturella historia träder fram på nya sätt läst genom modet och hur det möjliggör inträden i globala socioekonomiska och kulturella gemenskaper, för att nämna några av de ämnen som bidragen i boken berör. 

 – Modevetenskap är per definition ett högst tvärvetenskapligt ämne, vilket också antologin Nordic Fashion Studies är ett utmärkt exempel på. Som akademiskt ämne har modevetenskapen på bara några år, både i Sverige och utomlands, vuxit sig starkt i samklang med ett allt växande allmänt intresse för modets betydelse såväl kulturellt som ekonomiskt, säger Louse Wallneberg.

Välkommen till en presentation av boken på bokhandeln Konst-ig tisdag 20 mars,
18.00-20.00. Medverkar gör Maria Engström, Daniel Koch, Angela Rundquist, Louise Wallenberg och Jacob Östberg.

För mer information kontakta:
Docent Louise Wallenberg Föreståndare för Centrum för modevetenskap E-post: louise@fashion.su.se Telefon: 08 16 11 56

Boken Nordic Fashion Studies ges ut av Axl Books, ett bokförlag grundat 2005 somger ut böcker inom arkitektur, konst och filosofi.

Om Centrum för modevetenskap
Centrum för modevetenskap grundades 2006 efter en  donation från familjen Erling-Perssons stiftelse. Centrum för modevetenskap är sedan 1 januari 2012 placerat vid den nybildade Institutionen för mediestudier (IMS) som även omfattar Enheten för JMK respektive Enheten för filmvetenskap vid Stockholms universitet.

 

 

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera

Media

Media