Pressinbjudan: Stockholms universitets forskning om skola och lärarutbildning

Stockholms universitet visar upp excellent forskning med anknytning till lärarutbildningen. Ett antal forskare berättar under 15 minuter vardera om sina spännande studier om allt från lärarrekrytering till datorspel och tvåspråkighet.

Vicerektor Anders Gustavsson hälsar välkommen. Moderator är Sigbrit Franke, f.d. universitetskansler och utredare av lärarutbildningen.

Program (obs tiderna är cirkatider):

16.15 Jonas Vlachos, gästlektor, berättar om förändrad lärarrekrytering och dess konsekvenser.
16.30 Inger Lindberg, professor, berättar om forskning kring språk och lärande ur ett flerspråkighetsperspektiv.
16.45 Bengt Olov Molander, docent, talar om tvåspråkighet i NO-undervisning med inriktning på döva elever.
17.00 Astrid Pettersson, professor, berättar om elevers kunskapsutveckling i matematik över tid.
17.15 Geir Skeie, professor, berättar bl.a. om hur forskare och lärare kan samarbeta och om ämnet livskunskap.
17.30 Staffan Selander, professor, berättar om utvecklingen inom didaktik och ämnesdidaktisk forskning de senaste tio åren.
17.45 Mats Myrberg, professor emeritus, talar om lärarkompetensen som den viktigaste faktorn för framgångsrik läs- och skrivinlärning och vad det innebär i praktiken.
18.00 Ola Halldén, professor, talar om forskning om lärande och meningsskapande relevant för akademiseringen av lärarutbildningen.
18.15 Karin Aronsson, professor, presenterar fynd från studier av datorspelande i hemmiljö och hur unga använder spelandets möjligheter.

Varmt välkommen! Ingen föranmälan krävs.

Var: Stockholms universitet, Aula Magna (höger hörsal), Frescati.
När: Måndagen den 23 april kl. 16.00-18.30.

Kontakt: Projektledare Nina Stone, mobil 073 707 88 90, e-post nina.stone@su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se 

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera