Pressinbjudan: Stress, sömn och allt där emellan?

Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet arrangerar en eftermiddag med föreläsningar om orsaker, effekter och behandling inom områdena stress och sömn den 23 april kl. 13-17 i Aula Magna, Stockholms universitet. Dagen modereras av psykologen och radioprataren Per Naroskin som lotsar publiken genom det senaste inom forskningen om stress och sömn – från ett folkhälsoperspektiv till orsak, verkan och individuella effekter.

- På Stressforskningsinstitutet gör vi framstående forskning om stress och sömn och delar gärna med oss av vår kunskap om dessa frågor som är svåra men centrala i de flesta människors liv. På vår årliga temadag får vi chansen att göra det på ett underhållande sätt, i år med Per Naroskin som lots för att publiken ska få lära sig riktigt mycket, säger professor Mats Lekander vid Stressforskningsinstitutet.

Dagen inleds av professor Hugo Westerlund som förklarar hur stora de stressrelaterade problemen är i dagens samhälle. Därefter ställer Professor Mats Lekander frågan om stress skall ses som en vän eller fiende. Hans föredrag tar alltså upp både positiva och negativa konsekvenser av stress och hur långvarig stress kan påverka vår faktiska hälsa.

Sömn och återhämtning är en central faktor i utvecklingen av stressrelaterad ohälsa och trötthet är idag sannolikt det vanligaste problemet som tas upp vid läkarbesök. Professor Torbjörn Åkerstedts förklarar vilka faktorer som styr trötthet och sömnighet, som exempelvis arbetstid, stressnivå, ålder, alkohol och hur vi sover. Om vi sover för lite påverkas dessutom våra känslor och hur vi samspelar med andra människor. Om detta handlar föreläsningen som hålls av doktorand Tina Sundelin.

Dagen avslutas med två föredrag om behandling av stressrelaterad ohälsa. Docent Giorgio Grossi ger exempel på hur förloppet vid stressrelaterad ohälsa kan se ut för en person som från fullt arbetsför upplever sig som oförmögen att klara sitt arbete. Professor Åsa Nilsonne avrundar med en demonstration av två tekniker, kognitiv beteendeterapi och mindfulness, som används för behandling av stress. Dels får publiken öva på sig själva och dels visar Åsa genom rollspel hur en behandling kan gå till.

Se fullständigt program på www.stressforskning.su.se/temadag

För information kontakta:
Sofia Lagergren, informationsansvarig, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.
Tfn: 08-5537 8940
E-post: sofia.lagergren@stressforskning.su.se

Press@su.se 08-16 40 90
Pressekreterare Linnea Bergnehr: 0722-33 33 85 Linnea.Bergnehr@su.se
Presskontakt Viktor Sandqvist: 0767-85 21 72 Viktor.Sandqvist@su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se 

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera

Media

Media