Så kan barn vara delaktiga i barnkulturen - Barnkultursymposium på Stockholms universitet

Det är logiskt att Barnombudsmannen Fredrik Malmberg är förste talare ut i årets barnkultursymposium 21-23 mars vid Stockholms Universitet eftersom temat i år är ”Nu vill jag prata” – barns röster i barnkulturen.

– Tanken med årets tema är att vi vill problematisera delaktighet, det vill säga barns röster inom barnkulturen. Där av rubriken ”Nu vill jag prata”, berättar Karin Helander som är professor i teatervetenskap vid Stockholms Universitet och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning.

Barnkultursymposiet, som är öppet för allmänheten, har arrangerats varje år sedan början av 1980-talet. Karin Helander har varit ansvarig för symposiet sedan 1998.

– Syftet med symposiet är dels att sprida ny forskning kring barnkultur via vissa teman. Men också att länka teori och praktik inom barnkulturforskningen och att fördjupa kunskapen, säger Karin Helander.

Årets symposium innehåller en lång rad spännande talare. Förutom Barnombudsmannen Fredrik Malmberg som kommer att prata om ”barns rätt att komma till tals” märks bland andra:

Suzanne Osten, regissör och konstnärlig ledare för Unga Klara, som berättar om ”hårda repliker” – om delaktighet och konstupplevelse hos barn.

Liza Haglund från Södertörns högskola som pratar om ”Varför måste vissa alltid ha rätt? Vad barn vill veta när de själva får fråga”.

Barbro Johansson, docent i etnologi vid Göteborgs universitet, har temat ”Att involvera barn i forskning” för sitt föredrag.

Totalt omfattar programmet tolv längre föredrag och en paneldebatt som avslutar torsdagen den 22 mars under rubriken ”Paneldebatt om barns röster och delaktighet i barnkulturen”.

– Barn ställer andra frågor än vi vuxna. Därför kommer vi också att diskutera barn som medforskare, till exempel inom nätkulturen. Den tekniska utvecklingen går väldigt fort. Det är en aspekt som påverkar barnkulturforskningen, säger Karin Helander.

Barnkultursymposiet äger rum i Södra huset på Frescati i hörsal D7 på onsdagen och D8 torsdag-fredag. Ingen föranmälan krävs och symposiet är gratis, men det är populärt och brukar bli fullsatt.

Hela programmet finns på:

http://www.buv.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=9024&a=101580

För ytterligare information kontakta:

Karin Helander, professor i teatervetenskap, Stockholms universitet, 070-7772601.

 

 

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera