Samarbete och kompromisslöshet – så lyckas systerskapet

Att inte kompromissa med sin politik och samarbeta. Ny forskning visar att det är de viktigaste ingredienserna för att lyckas driva svensk politik i en feministisk riktning.

– Mina resultat visar att samarbete lönar sig. Det är viktigt att kvinnor prioriterar systerskap före annat som till exempel partiideologiska meningsskiljaktigheter. Att samarbeta innanför och utanför den parlamentariska arenan är också viktigt, säger statsvetaren Ulrika Thomsson Myrvang, verksam vid Stockholms universitet.

I sin licentiatavhandling undersöker Ulrika Thomsson Myrvang hur kvinnor har organiserat sig i tre politiska frågor: våldtäkt, sex timmars arbetsdag och varannan damernas. Hennes undersökning visar att kvinnors organisering haft betydelse i alla de tre frågorna Organiseringen har inte alltid lett fram till en konkret åtgärd, som till exempel en lagändring. Men en feministisk och kvinnopolitisk politisering av en fråga ökar ändå kvinnors handlingsutrymme.

Ulrika Thomsson Myrvang menar att kvinnoorganisationerna har bidragit med en annan problemformulering som skiljer sig från det etablerade politiska samtalet, med andra typer av begrepp, argument och idéer.

– Det är viktigt att fler röster blir hörda och att det demokratiska samtalet inte blir så strömlinjeformat, vilket är ett problem idag i svensk politik och politisk debatt. Ett sådant samtal riskerar att missgynna feministiska krav, säger Ulrika Thomsson Myrvang.

Om avhandlingen:
Licentiatavhandlingens namn är Systerskapets strategier. Om kvinnopolitiska praktiker i svensk demokrati. I centrum av avhandlingen står kvinnors organisering runt tre statliga offentliga utredningar från mitten av 1970-talet, slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. De tre utredningarna är Sexuella övergrepp (1976:9), Varannan damernas (1987:19) och Arbetstid och välfärd (1989:53).

Ytterligare information
Ulrika Thomsson Myrvang, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, tfn: 0766-102354, e-post: ulrika.thomsson@gmail.com

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera