Stockholms universitet i Almedalen – hela listan

Östersjöns hälsotillstånd, akademikers arbetsmarknad samt Sverige och Latinamerika är några av de ämnen som Stockholms universitet belyser i Almedalen. Universitetet deltar med både egna program och med expertmedverkan i sammanlagt över trettio seminarier.

Universitetet är i Almedalen för att visa på vikten av forskning och utbildning och föra in nya fakta och frågeställningar i aktuella samhällsfrågor. Alumnkoordinatorn är också på plats och träffas i anslutning till seminarierna den 3 och 4 juli.

Stockholms universitets seminarier:
2 juli

Förbättra matchningen av akademikers kompetens och arbetsmarknadens behov. Vem gör vad?

Tid: 10.00–11:00

Plats: Arena Kunskapshuvudstaden, Donnerska husets trädgård
Läs mer

3 juli
Utländska akademiker i sju års ”karantän” är det rimligt?

Tid: 8.00–9.30

Plats: Wisby Strand Congress & Event, lokal Vall
Läs mer

4 juli
Den försmådda kontinenten? Sverige och Latinamerika

Tid: 14:00–15:00
Plats: Sverige i världen-torget, Donnersgatan
Läs mer

4 juli
Hav tröst! Delad kunskap kan rädda Östersjön

Tid: 16:30–18:00
Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8
Läs mer

Övriga seminarier och program där medarbetare från universitetet medverkar hittar du här
Se även
www.su.se/almedalsveckan

Seminarierna om Korta vägen och Östersjön direktsänds på www.su.se/play
Facebook:
facebook.se/stockholmsuniversitet
Twitter: Vi använder #almedalen
Följ oss på @Stockholms_univ

Ytterligare information om Stockholms universitets samlade medverkan i Almedalen:
Eva Albrektson, projektledare, Kommunikationsavdelningen, mobil 0702-30 88 91, eva.albrektson@su.se

Presstjänsten vid Stockholms universitet, 08-16 40 90, press@su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se 

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera