Stockholms universitet om Högskoleverkets granskning av utbildningar

Idag onsdag den 25 april offentliggjorde Högskoleverket den första omgången av granskningar av utbildningar vid landets lärosäten. Av de granskade utbildningarna vid Stockholms universitet bedöms de flesta ha hög eller mycket hög kvalitet. Astrid Söderbergh Widding, vicerektor vid Stockholms universitet, kommenterar resultatet.

- De flesta av de granskade utbildningarna vid Stockholms universitet bedöms ha hög eller mycket hög kvalitet vilket är glädjande. Stockholms universitet strävar efter att ge utbildning i toppklass. På det naturvetenskapliga området har alla granskade utbildningar fått minst betyget hög kvalitet och kandidat- och masterutbildning i geografi, kandidatutbildning i biogeovetenskap och masterutbildning i geologiska vetenskaper har fått högsta betyg. På det samhällsvetenskapliga området har masterutbildningen i psykologi och kandidat- och masterutbildning i kulturgeografi fått högsta betyg, säger Astrid Söderbergh Widding.

- Vi har kritiserats på några punkter och den kritiken tar vi självklart på allvar. Vi måste noggrant gå igenom beslutsunderlagen och det arbetet sätter igång omedelbart. Granskningen har denna gång skett utifrån nya kriterier och systemet är oprövat. Det har dessutom framförts kritik från flera håll mot själva granskningssystemet. Det är därför svårt att utifrån den här första omgången dra några slutsatser om utbildningen vid Stockholms universitet som helhet, säger Astrid Söderbergh Widding.  

Fyra av de granskade utbildningarna vid Stockholms universitet har kritiserats av Högskoleverket. Två av dem, kandidatutbildningarna i journalistikvetenskap samt medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för mediestudier finns inte längre i den form som har granskats av Högskoleverket utan har efter en egeninitierad extern utvärdering under år 2010 helt arbetats om. Magisterutbildningen i nationalekonomi antar inga nya studenter sedan år 2006. Den fjärde utbildningen som fått kritik är kandidatutbildning i ekonomisk historia. Kritiken avser ett av fyra examensmål och en arbetsgrupp på institutionen är redan tillsatt sedan år 2010.      

För mer information kontakta:

Linnea Bergnehr, pressekreterare Stockholms universitet: linnea.bergnehr@su.se alt 0722-33 33 85

 

 

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera