Stockholms universitet utvecklar validering av lärares undervisningserfarenhet

Stockholms universitet får ett särskilt uppdrag att tillsammans med andra lärosäten utveckla formerna för validering av yrkeserfarenhet för behörighet. Universitet får sammanlagt 10 miljoner kronor under tre år för detta ändamål. När man ska kunna ansöka om validering är ännu inte klart, men planen är att under den kommande hösten få igång samarbete med andra lärosäten och att ansökan om validering ska kunna göras till vårterminen 2014.

Bakgrunden är den så kallade behörighetsreformen som kräver att lärare, från och med 1 juli 2015, ska vara behöriga i de ämnen de undervisar i. Idag saknar ett stort antal lärare denna behörighet. Genom Lärarlyftet II och vidareutbildning av lärare som inte har examen blir en del behöriga. Det särskilda uppdraget till Stockholms universitet handlar om att även ge lärare möjlighet att få sin yrkeserfarenhet validerad. Syftet är att lärare inte ska behöva sätta sig i skolbänken för att gå kurser med ett innehåll de redan kan. På så vis kan utbildningsplatserna i större utsträckning riktas mot dem som verkligen behöver komplettera sin kompetens. Det finns också en fördel med validering jämfört med att huvudmän eller rektorer beviljar undantag och det är att en sådan valideringsprocess följer de vanliga strukturerna. På så vis garanteras att de validerade lärarna har likvärdig kompetens med de lärare som fått sin behörighet genom att fullfölja en utbildning.

– Prövningen av lärarerfarenhet blir ett viktigt steg i att genomföra behörighetsreformen. Och det är roligt att Stockholms universitet får möjlighet att bygga upp denna valideringskompetens och ansvaret för att leda utvecklingsarbetet tillsammans med andra lärosäten, säger Anders Gustavsson, vicerektor med särskilt ansvar för universitetets lärarutbildningar.

Konkret kan det handla om ett mycket stort antal lärare som vill få sin erfarenhet prövad. Lärosätena har redan idag en skyldighet att pröva deras meriter men saknar kompetens för att göra detta valideringsarbete. Här blir Stockholms universitets uppgift att leda utvecklingsarbetet för att kunna hantera detta. Ett nära samarbete med andra lärosäten blir nödvändigt dels för att klara den stora mängden ansökningar om validering av reell kompetens som kan väntas komma, dels för att erbjuda de kurser som eventuellt kan krävas för full behörighet efter att erfarenheten prövats. När valideringen kan börja är ännu inte klart, men planen är att arbeta med andra lärosäten under hösten och att ansökan ska kunna göras till vårterminen 2014.

Presstjänsten vid Stockholms universitet, 08-16 40 90, press@su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se 

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera