Stockholms universitet vill se ökad autonomi oberoende av verksamhetsform

Stockholms universitet avvisar regeringens förslag att universitet och högskolor ska kunna drivas i den nya formen av högskolestiftelser. Konsekvenserna av högskolestiftelser skulle medföra försämringar för lärosätenas verksamhet. Stockholms universitet lyfter även frågan om ökat självbestämmande för lärosätena, något som skulle kunna tillgodoses genom ändringar i myndighetsformen.

I remissvaret understryks att de föreslagna högskolestiftelsernas autonomi är bristfällig och finansieringen av dem är otillräcklig. Förslaget medför dessutom en rad försämringar för verksamheten, studenter och anställda. Stockholms universitet poängterar dock att det är mycket angeläget att lärosätenas autonomi blir föremål för fortsatt behandling.

– Utredningen som ligger till grund för förslaget var gjord på tjänstemannanivå helt utan dialog med sektorn. Det är nödvändigt att universiteten själva ges möjlighet att komma till tals ifråga om den framtida utvecklingen på forskningens och den högre utbildningens område. För framtiden vore det mest angelägna att själva sakfrågorna ställdes i centrum – vad universiteten rent faktiskt behöver ifråga om autonomi för att Sverige ska kunna gå framåt som kunskapsnation – istället för ideologiska frågor, säger Astrid Söderbergh Widding.

Stockholms universitet konstaterar även att det finns grundläggande brister i utredningen och att underlaget som ligger till grund för förslaget och förslagets konsekvenser i hög grad är osäkra.

– Istället för valfrihet mellan olika verksamhetsformer vill vi ha generella förbättringar av svenska lärosätens autonomi. Därigenom kan varje lärosäte sedan, utifrån sina behov, utnyttja den ökade handlingsfriheten, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.

För ytterligare information
Presstjänsten, Stockholms universitet, tfn 08-16 40 90, e-post press@su.se

Presstjänsten vid Stockholms universitet, 08-16 40 90, press@su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se 

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera