Stockholms universitets hedersdoktorer 2015

Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Däribland finns radiohistorikern Göran Elgemyr inom humaniora, den framstående affärsjuristen Johan Gernandt inom juridik och professor Raymond Pierrehumbert, som innehar Konung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap. Förutom Pierrehumbert har även Jonathan Martin Harbor, Heinz Langer och Sandra L. Schmid utsetts till hedersdoktorer inom det naturvetenskapliga området. Inom det samhällsvetenskapliga området har Margaret-Ellen Pipe och William E. Doolittle utsetts.

Juridik

Johan Gernandt är en framstående affärsjurist med stark internationell profil. Han är bland annat ordförande i styrelsen för the Stockholm Center for Commercial Law (SCCL), ordförande i Sveriges Riksbanksfullmäktige och medlem i ICC Commission on International Arbitration. Gernandt är även medlem i International Dispute Resolution Specialist Group och står på listan över skiljemän vid ledande skiljedomsinstitut. I kraft av sin internationella ställning och sitt nätverk har han starkt bidragit till att främja den internationella profilen, forskningsverksamheten och utbildningen i kommersiell rätt och skiljedomsrätt vid den juridiska fakulteten.
För ytterligare information kontakta Patricia Shaughnessy, docent vid Juridiska institutionen, tfn 08-16 20 23, e-post patricia.shaughnessy@juridicum.su.se

Humaniora

Göran Elgemyr är radiohistoriker, redaktör för Presshistorisk årsbok, mångårig medarbetare vid Sveriges Radio och därtill forskningsanknuten till Stockholms universitet och lärare vid Institutionen för mediestudier. Han har under flera årtionden forskat och producerat böcker, artiklar och radioprogram om det svenska radiomediets historia och bidragit stort till den mediehistoriska forskningen. Elgemyrs kartläggning och forskningsinsatser om radio och TV är betydande och han var bland annat initiativtagare till, och deltagare i, det stora forskningsprojektet “Etermedierna i Sverige”.
För ytterligare information kontakta Johnny Wijk, professor vid Historiska institutionen, tfn 08-16 33 83, e-post johnny.wijk@historia.su.se

Samhällsvetenskap

Margaret-Ellen Pipe, professor vid Department of Psychology, Brooklyn College of The City University of New York, USA, är en internationellt framstående forskare inom området för barns kompetenser och minnesutveckling. Hon har bidragit stort till forskningen om att på bästa möjliga sätt få barn och ungdomar att berätta så korrekt som möjligt om sina erfarenheter och upplevelser. Pipe är anknuten till Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen och verksam inom forskningsområdet ”Barn och unga i utsatta livssituationer”.
För ytterligare information kontakta Ann-Christin Cederborg, professor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, tfn 08-1207 6221, e-post ann-christin.cederborg@buv.su.se

William E. Doolittle är Erich W. Zimmermann Regents Professor in Geography vid University of Texas i Austin, USA. Han har med utgångspunkt från sin forskning kring äldre agrarlandskap i Mexico och i sydvästra USA gett viktiga konceptuella bidrag till den agrarhistoriska landskapsforskningen. Hans bok ”Cultivated Landscapes of Native North America” har i grunden förändrat vår bild av hur Nordamerika såg ut före den europeiska kolonisationen. Doolittle har aktivt samarbetat med forskargruppen Historisk geografi och landskapsstudier (FarmLandS) vid Kulturgeografiska institutionen.
För ytterligare information kontakta
 Mats Widgren, professor vid Kulturgeografiska institutionen, tfn 08-16 48 52, e-post mats.widgren@humangeo.su.se

Naturvetenskap

Jonathan Martin Harbor är professor vid Purdue University, USA. Han är en ledande forskare inom naturgeografi och innovatör inom utbildning och akademisk ledarskap. Hans samarbeten med Stockholms universitet har lett till gemensamma vetenskapliga publikationer, handledning av doktorander och postdoktorer samt utveckling av fält- och distansundervisning. Som Marie-Curie Fellow hjälpte Harbor till att stärka Stockholms universitets program för alumnverksamheten. Han sjösatte också ett pilotprogram inom vilket doktorander samarbetar med skollärare och skolbarn.
För ytterligare information kontakta Arjen Stroeven, professor vid Institutionen för naturgeografi, tfn 08-16 42 30, e-post arjen.stroeven@natgeo.su.se

Heinz Langer, professor emeritus vid Vienna University of Technology, Österrike, är världsledande forskare inom spektralteori, en gren av den moderna matematiska analysen med många tillämpningar, där han har flyttat fram gränser och öppnat för nya forskningsområden. Langer studerade och var verksam som professor vid Tekniska Universitetet Dresden (då DDR) innan han flyttade till Vienna University of Technology.
För ytterligare information kontakta Annemarie Luger, docent vid Matematiska institutionen, tfn 08-16 45 93, e-post luger@math.su.se

Raymond Pierrehumbert är Halley Professor in Physics vid Oxford University, England, och forskar om jordens och andra planeters klimat, om kolets kretslopp i klimatsystemet och om mänskliga klimatförändringar. Pierrehumbert, som är världsledande inom området, är en frekvent och välkommen gäst på Meteorologiska institutionen där han under läsåret 2014/15 innehar Konung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap. Hans inspiration och kunnande, men också avväpnande och naturliga sätt, har bidragit påtagligt till den vetenskapliga utvecklingen.
För ytterligare information kontakta Michael Tjernström, professor vid Meteorologiska institutionen, tfn 08-16 31 10, e-post michaelt@misu.su.se

Sandra L. Schmid, professor vid University of Texas, Southwestern Medical Center, Dallas, USA, är en världsledande forskare inom området cellbiologi. Hennes forskning om klatrinmedierad endocytos har studerats med metoder som spänner över molekylärbiologi, biokemi, biofysik och kvantitativ mikroskopi i levande celler. Schmid har varit president för American Society of Cell Biology, en av de mest inflytelserika vetenskapliga organisationerna i USA. Som den första kvinna som tilldelats "Women in Cell Biology Award" på både junior- och seniornivå har hon dessutom varit en stark förebild för kvinnliga forskare.
För ytterligare information kontakta Per Ljungdahl, professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, tfn 08-16 41 01, e-post per.ljungdahl@su.se

Promovering i Stadshuset den 25 september 2015

De nya hedersdoktorerna promoveras vid universitetets installations- och promotionshögtid den 25 september 2015. För frågor om promoveringen kontakta Anne Heikkinen Sandberg, Ceremonimästare vid Sektionen för konferensservice, Stockholms universitet, mobil 070-444 57 67, tfn 08-16 47 16, e-post doktorspromotion@su.se

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Den utsedde hedersdoktorn ska ha anknytning till Stockholms universitet eller i något avseende ha bidragit till universitetets verksamhet.

Sofia Lagergren, pressekreterare vid Stockholms universitet, 0722-33 33 85, sofia.lagergren@su.se

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 70 000 studenter, 1 800 doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom de naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga områdena. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera

Media

Media