Sverige fortsätter hylla sitt koloniala arv

Sverige och USA har sedan 1930-talet genomfört ett flertal historiska jubileer tillsammans. Jubileerna har förmedlat historier om hur svenskar köpt land av indianer och grundat så kallad civilisation i Amerika. En ny avhandling i historia från Stockholms universitet visar hur denna praktik började, och problematiserar att Sverige fortsätter att hylla sitt koloniala arv.

– De flesta skulle inte acceptera tanken på att fira kolonialism och europisk bosättning i Afrika. Men när det handlar om Amerika så anses det inte vara något problem. Den svenska staten har i snart åttio år hyllat kolonialism för att främja sina egna intressen. Det är något som resten av världen slutade med för länge sedan, säger Adam Hjorthén, nybliven doktor vid Historiska institutionen på Stockholms universitet.

Den 11 maj 2013 klev Carl XVI Gustaf i land från en kopia av 1600-talsskeppet Kalmar Nyckel vid en plats kallad ”The Rocks” i USA. Detta var den plats där kolonin Nya Sverige grundades 1638. I land välkomnades kungen av representanter från Lenape-indianerna. På detta sätt återskapade Sveriges statschef den koloniala landstigningen. I avhandlingen visar Adam Hjorthén hur kungens landstigning är del av en positiv beskrivning av svenskarnas bosättning i Amerika, och hur denna historia har förmedlats med syfte att främja politiska, kommersiella och kulturella intressen.

De första gemensamma svenska och amerikanska jubileerna anordnades 1938 och 1948. Syftet med firandena har ändrats över tid. På 1930- och 1940-talet var de tillfällen för svenska staten att knyta diplomatiska kontakter med USA. På senare år har näringslivets intresse ökat. Detta har påverkat hur man har representerat historia. Nya Sverige har exempelvis beskrivits både som ett humanitärt fredsprojekt och som en handelsstation.

– Kärnan i alla dessa historier är att svenskar köpt land av indianer, bosatt sig i området och infört ett ”civiliserat” levnadssätt. Detta placerar svenskarna i historiens centrum och bortser helt från indianernas erfarenheter. Det är i grunden chauvinistiska historier, säger Adam Hjorthén.

För ytterligare information:
Adam Hjorthén, Historiska institutionen, Stockholms universitet E-post: adam.hjorthen@historia.su.se Tfn: 073-96 24 372
Mer om Adam Hjorthéns forskning.

Mer om avhandlingen:
Border-Crossing Commemorations: Entangled Histories of Swedish Settling in America

Läs hela avhandlingen här.

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 70 000 studenter, 1 800 doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom de naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga områdena. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera

Media

Media