Transvestiter utmanar könsstereotyper i arbetslivet

Manliga transvestiter som är öppna med sin transvestism luckrar upp könsordningen på arbetsplatsen visar en studie från Stockholms universitet. En bidragande faktor kan vara att männen inte ser det som avgörande att passera som just kvinnor utan istället kombinerar feminina, maskulina och genusneutrala beteenden.

De flesta som deltog i studien hade övervägande positiva erfarenheter med att vara ”ute” som transvestit på jobbet. Många angav att de fått stöd och uppmuntran från kollegor, även om de i vissa fall också upplevt negativa reaktioner.

– Medan några få kollegor vill försvara könsordningen när den utmanas bidrar flertalet positiva kollegor till att luckra upp könsordningen ytterligare och till att göra fler genusuttryck möjliga, säger Torkild Thanem, professor vid Stockholm Business School, Stockholms universitet.

Studiens resultat visar således att deltagarnas transvestism utmanar både könsstereotyperna och könsdualismen.

– Transvestiter som är ”ute”, det vill säga öppna med sin transvestism, finner det mindre relevant att passera som kvinnor än vad som tidigare antagits, vilket kan vara en bidragande faktor till att acceptansen för olika genusuttryck blir större, säger Torkild Thanem.

I studien, som baseras på deltagande observation och intervjuer med ett tiotal personer, framkom att de flesta kombinerar feminina, maskulina och genusneutrala beteenden och egenskaper på sätt som gör att de blir mer synliga som transpersoner.

– Hellre än att slaviskt följa eller medvetet överdriva kvinnliga könsstereotyper är det många som underdriver könsstereotypernas betydelse, säger Torkild Thanem.

Om studien
Studien Just doing gender? Transvestism and the power of underdoing gender in everyday life and work är publicerad i tidskriften Organization: The Critical Journal of Organization, Theory and Society.

Artikeln på ResearchGate

Artikeln i “Organization: The Critical Journal of Organization, Theory and Society”

För ytterligare information
Torkild Thanem, professor vid Stockholm Business School, Stockholms universitet, tfn 08- 16 46 43, mobil 0768-531615, e-post torkild.thanem@sbs.su.se

Louise Wallenberg, docent vid Centrum för modevetenskap, Stockholms universitet, tfn 08-16 11 56 (kopplat till mobil), e-post louise.wallenberg@ims.su.se

Sofia Lagergren, pressekreterare vid Stockholms universitet, 0722-33 33 85, sofia.lagergren@su.se

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 70 000 studenter, 1 800 doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom de naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga områdena. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera

Media

Media