Ungas medievanor – en utmaning för Public Service

Hur kan public service-medier bättre fånga den unga publikens intresse och förbli en relevant aktör i det nya medielandskapet? Den frågan kommer att diskuteras ingående på EBU:s konferens Knowledge Exchange 2014, som arrangeras i samarbete med Stockholms universitet, den 6 oktober.

Hur kan public service-medier bättre fånga den unga publikens intresse och förbli en relevant aktör i det nya medielandskapet? Den frågan kommer att diskuteras ingående på EBU:s konferens Knowledge Exchange 2014, som arrangeras i samarbete med Stockholms universitet, den 6 oktober.

Medieforskare, journalister och programansvariga vid Europas Public Service-kanaler samlas på Norra Latin i Stockholm för att diskutera konferenstemat ”Reaching Young Audiences: The Fragmented Media Landscape as an Opportunity for Public Service Media”. Syftet med konferensens är att låta experter på området samlas för att sprida kunskap, generera idéer och initiera samarbeten som kan bidra till ökad konkurrenskraft i kampen om de unga tittarna och lyssnarna.

Om hur ungas medievanor genomgått en dramatisk förändring på kort tid berättar professor Jacob Bjur, forskningschef på TSN-SIFO. Professor Ulla Carlsson, chef för NORDICOM, diskuterar demokratiaspekterna av det vikande intresset för Public Service bland ungdomar i Norden. Från Hans-Bredowinstitutet i Hamburg kommer Dr. Sascha Hölig som visar hur olika typer av mätningar används för att kartlägga ungdomars allt mer komplexa konsumtionsmönster av nyheter. Sharon Green och Lenja Faraguna, från Radio Results International, förklarar hur radion kan göras ”raw, real, rebel and relevant” för yngre lyssnare.

Konferensen anordnas av EBU (European Broadcasting Union) och är ett led i organisationens forsknings- och utvecklingsarbete.

För ytterligare information
Roberto Suarez Candel (EBU), tfn+41(0)22 717 25 07, mobil +41(0)79 565 00 17, e-post suarez.candel@ebu.ch

Magnus Danielson, projektledare vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet, mobil 0765-779676, e-post magnus.danielson@ims.su.se

Sofia Lagergren, pressekreterare vid Stockholms universitet, 0722-33 33 85, sofia.lagergren@su.se

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 70 000 studenter, 1 800 doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom de naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga områdena. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera

Media

Media