USA:s Sverigeambassadör möter klimatengagerade studenter

Idag, tisdag den 5 november, besöker USA:s Sverigeambassadör Mark Brzezinski Stockholms universitet för att öppna en konferens där studenter från 17 svenska lärosäten ska simulera FN:s kommande klimatförhandlingar i Warsawa.

Den 11-22 november hålls FN:s stora klimatförhandlingar, denna gång i Warsawa. Inför förhandlingarna arrangerar Miljö och resursdynamikgruppen vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, tillsammans med den gröna tankesmedjan Fores och amerikanska ambassaden i Sverige ett rollspel om FN:s klimatförhandlingar. Arrangemanget pågår 5-6 november och under dessa två dagar ska ett femtiotal studenter från 17 svenska lärosäten agera som de stater som deltar i FN:s klimatförhandlingar. Det blir workshops och förhandlingar kring frågor om bland annat policies, ekonomi och naturresurser så att studenterna på det sättet lär sig mer om hur FN:s klimatförhandlingar fungerar. Konferensen avslutas med en fingerad presskonferens där studenterna presenterar sina slutsatser och tankar kring klimatfrågan.

Konferensen arrangeras av The Swedish American Green Aliance (SAGA). SAGA bildades 2010 efter ett gemensamt initiativ från USA:s Sverigeambassad och den svenska regeringen för att främja samarbete mellan de båda länderna kring frågor om ren energi och ekologisk hållbarhet. Inom ramen för SAGA ordnar USA:s ambassad bland annat utbyten för svenska universitetsstudenter som vill studera hållbarhetsfrågor i amerikanska städer.
– Konferensen som nu anordnas vid Stockholms universitet är ytterligare ett tillfälle att engagera fler studenter i SAGA-samarbetet. Under min tid som ambassadör har jag lagt särskild vikt vid miljöfrågor och ser fram emot att fortsätta detta arbete där vi gemensamt strävar efter att möta dagens och morgondagens utmaningar, säger USA:s Sverigeambassadör Mark Brzezinski.

Miljö och resursdynamikgruppens forskning vid Stockholms universitet har länge rört sig mellan miljö och samhälle. Inom gruppen finns även stor erfarenheter av miljöförhandlingssimulering, som är en del i den masterutbildning institutionen ger.
– Klimatfrågan kräver, i likhet med många andra stora miljöfrågor, internationella samarbeten. SAGA är ett initiativ som främjar sådana samarbeten, säger Calle Österlin från Miljö och resursdynamikgruppen och som även varit SAGA-stipendiat och därigenom haft kontakter med amerikanska ambassaden.

Konferensens öppna del är tisdag den 5 november. Programmet för denna del:

Klockan 10.00: Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding hälsar välkommen

Klockan 10.10: USA:s Sverigeambassadör Mark Brzezinski håller ett inledningsanförande

Plats: De Geer-salen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8, Stockholms universitet


För ytterligare information:

Calle Österlin Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet e-post
carl.osterlin@natgeo.su.se tfn 070-6643252.
Peter Schlyter, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet e-post peter.schlyter@natgeo.su.se mobil 070-5737593.

Per Larsson, presskontakt vid Stockholms universitet, mobil 0705-81 12 13, e-post per.larsson@su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se 

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera