Vad framtidens lärare vill ha – ny undersökning från Stockholms universitet

En arbetsplats som är kreativ, familjeorienterad och möjligheten till hög lön. Det är receptet för hur Stockholms stads skolor ska bli en attraktiv arbetsgivare för framtidens lärare. Det visar en ny civilekonomuppsats vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

- Med vår studie vill vi visa hur den kommunala skolan på bästa sätt kan attrahera ny arbetskraft och stärka sitt varumärke som arbetsgivare i framtiden, säger Per Burman som tillsammans med Christoffer Strömberg har skrivit civilekonomuppsatsen.

Undersökningen bygger på djupintervjuer och enkätundersökningar med lärarstudenter vid Stockholms universitet. Studenterna fick svara på frågor om hur de uppfattar Stockholms stad som arbetsgivare. Svaren visar att egenskaper som trygg anställning, familjeorienterad och möjligheter till vidareutbildning var det som respondenterna ansåg vara bäst beskrivande för Stockholms stad som arbetsgivare.

Uppfattningarna om de egenskaperna ställdes sedan mot hur attraktiv respondenterna uppfattar Stockholms stad som arbetsgivare i en så kallad korrelationsanalys. Resultatet visar att nyckeln för Stockholms stad för att attrahera framtidens lärare är genom att framhäva en del av de egenskaper som redan finns: att vara en kreativ, familjeorienterad arbetsplats men även genom att erbjuda en hög lönenivå.

Lärarnas Riksförbund har varit en flitig debattör i frågan om svenska lärares löner och jobbar just nu med att väcka opinion i frågan. Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund ser positivt på resultatet i uppsatsen.

- Resultatet stämmer helt med den erfarenhet vi som förbund har. Det krävs ett initiativ från staten för att uppvärdera lärarlönerna i grundskolan och gymnasiet annars kommer Sverige inte att få unga att välja lärarutbildningarna. Det är oerhört angeläget att det finns forskningsrön som stödjer vårt arbete för att höja lärares löner. Tack vare att sådant finns kan man inte längre avfärda våra rättmätiga krav, tillägger Metta Fjelkner.

Debatten om skolan har levat under en längre tid och stundtals målas det upp en bild av försämrade elevresultat, låga lärarlöner och en alltmer missnöjd lärarkår. Idén till uppsatsen föddes ur en vilja att gräva djupare i detta och framförallt utifrån ett lösningsorienterat perspektiv.

- Hur man ska komma tillrätta med problemen som finns inom skolan har visat sig vara en svår nöt att knäcka. Vår förhoppning är att vår undersökning kan användas när man tittar på tänkbara lösningar för att få skolan att bli en attraktiv arbetsplats, säger Per Burman.

För mer information, kontakta gärna Per Burman, per@indiean.se, 0708-645 901 eller

Christoffer Strömberg, stromberg.christoffer@gmail.com, 073-638 07 49

 

 

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera