Våren är här – nu blommar Östersjön!

Följ med Stockholms universitet ut till havs på provtagning!

Ett säkert vårtecken är när vårblomningen i havet kommer igång. Så kallas det när olika sorters växtplankton börjar dela sig i svindlande hastighet när solen kommer åter efter vintern. Det här är en algblomning som är efterlängtad, till skillnad från sommarens illa omtyckta blomning, och den är en viktig förutsättning för allt liv i havet.

Kiselalger och dinoflagellater och andra grupper av mikroskopiska alger blir snabbt så många att vattnet färgas orangebrunt eller brungrönt och blir alldeles grumligt. Men tittar man närmare på dem i ett mikroskop så är de minst lika vackra som en blåsippsbacke.

Följs noga av forskare
Forskare på institutionen för ekologi, miljö och botanik har genom regelbunden miljöövervakning och olika forskningsprojekt följt säsongsvariationerna av näringsämnen och växtplankton sedan slutet av 1970-talet. Vårens viktiga blomning följs extra noga med veckovisa provtagningar vid Trosakusten och vid Landsortsdjupet.

Nu är ni välkomna att följa med till havs på provtagning
måndag 10 april, kl. 08:00 till ca 10-tiden

 

Så går det till:
Ni blir mötta vid fältstationen Askölaboratoriets fastlandshamn i Uttervik, strax söder om Trosa. Restiden dit från Stockholm är ca 1 timme och från Nyköping ca 45 minuter. Här finns vägbeskrivning till Uttervik.

Där får ni hoppa på Sprattus, en av Askölaboratoriets snabbaste båtar och åka ut till stationen Askö B1, där miljötillståndet i kusthavet följts ända sedan början på 1970-talet.

Provtagningen sker från fartyget R/V Limanda och er båt kommer att ligga bredvid för att få en god överblick över verksamheten ombord, under en av dagens många provtagningar.

Ni kommer att bli guidade av Helena Höglander, forskare på Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet, som kan det mesta om växtplankton och vårblomningar och deras viktiga funktion för Östersjöns ekosystem.

Därefter körs ni tillbaka till Uttervik. Ni är åter där vid 10-tiden.

Viktigt!

Det är kallt på sjön, så klä på er ordentligt. Notera också att om vädret är för blåsigt så måste vi ställa in (kontakta Eva Lindell nedan på morgonen 10/4 om du känner dig osäker).

 

Anmäl intresse:

Kontakta Eva Lindell, arbetsledare vid Askölaboratoriet för att anmäla ditt intresse av att följa med. Senast fredag 7 april.

Telefon 08-553 785 61

E-post eva.lindell@su.se

 

Samtidigt i Finland....

På fältstationen Tvärminne (https://www.helsinki.fi/sv/forskningsstationer/tvarminne-zoologiska-station) följer man vårblomningen med lika stort intresse som här, och samarbetet mellan forskarna har nyligen formaliserats genom samarbetet Baltic Bridge (länk) som är en del av ett större samverkansavtal mellan Stockholms och Helsingfors universitet.

 

Läs mer om den viktiga vårblomningen:

Se filmen Det våras för Östersjön (Stockholms universitet)

Läs nyheten Nu blommar Östersjön! på Östersjöcentrums webbplats

Läs om planktonmatchning: https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/planktonmatchning-i-ostersjon

Läs om Den viktiga vårblomningen på havet.nu

Om vårtecken i havet på Tångbloggen

Se vad som undersöks och varför på svealandskusten.se

Se samtliga provtagningsresultat från Himmerfjärdsområdet

Presstjänsten vid Stockholms universitet, 08-16 40 90, press@su.se

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är 70 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Om oss

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder.En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.www.su.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia