Vattenkemin viktigt för att förutspå jordbävningar

Före två stora jordbävningar på Island ändrades kemin i grundvattnet. Regelbundna mätningar av vattenkemin i högriskområden kan hjälpa forskare att förutsäga framtida jordbävningar. Det visar resultat av en studie som idag publiceras i Nature Geoscience.

De prover av grundvattnet som tagits på norra Island en gång i veckan under fem år visar att grundvattenkemin ändrades fyra till sex månader före jordbävningarna i oktober 2012 och april 2013. De förändringar som observerades var att väteisotoperna i vattnet ändrades samtidigt som mängden natriumjoner ökade.

– Förklaringen är att den spänning i jordskorpan som gör att sprickor bildas före en jordbävning leder till att vatten med olika kemisk sammansättning blandas. Det resulterar i att det sker ett utbyte mellan vatten och berggrund som förändrar kemin i grundvattnet, säger Alasdair Skelton, professor vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet.

Resultaten indikerar att vattenkemin har potential som ett viktigt verktyg i forskningen om att förutsäga jordbävningar.

– Vi kan inte förutsäga jordbävningar idag, men kontinuerlig mätning av vattenkemin i högriskområden för jordbävningar är ett steg på vägen, säger Alasdair Skelton.

Forskarna kommer att fortsätta mätningarna på norra Island, där risken för en kraftig jordbävning upp mot magnitud 7 är stor i framtiden på grund av ökade spänningar i jordskorpan.

Artikeln i Nature Geoscience
”Changes in groundwater chemistry before two consecutive earthquakes in Iceland” publiceras den 21 september kl. på Nature Geoscience's webbsida. DOI: 10.1038/ngeo2250

Bakom studien står forskare vid Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Karolinska Institutet tillsammans med Isländska kollegor vid University of Akureyri, University of Iceland och Landsvirkjun.

För ytterligare information
Alasdair Skelton, professor vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet, mobil 0767-70 76 99, e-post alasdair.skelton@geo.su.se

Margareta Andrén, forskarstuderande vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet, mobil 0706-81 81 79, e-post margareta.andren@geo.su.se

Gabrielle Stockmann, forskare vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet, mobil 0725-07 31 08, e-post gabrielle.stockmann@geo.su.se

Sofia Lagergren, pressekreterare vid Stockholms universitet, 0722-33 33 85, sofia.lagergren@su.se

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Här är mer än 70 000 studenter, 1 800 doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom de naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga områdena. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Taggar:

Om oss

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Prenumerera

Media

Media