Månadsrapport HEX Integrated Markets oktober 2003

Månadsrapport HEX Integrated Markets 1) oktober 2003 · Aktieomsättningen under oktober uppgick till 427 mdr kr. Genomsnittet per dag under månaden var 18,6 mdr kr, vilket var den bästa enskilda månaden för HEX Integrated Markets under 2003 (jämfört med månadssiffror pro forma). Det var också den bästa aktieomsättningen för Stockholmsbörsen sedan april 2002 med en omsättning som var 285,3 mdr kr, med ett snitt per dag som uppgick till 12,4 mdr kr. Aktieomsättningen på HEX Helsinki var under oktober 141,6 mdr kr, vilket var den bästa enskilda månaden under 2003. · Derivatomsättningen för HEX Integrated Markets (månadssiffor pro forma) uppgick till 398 496 kontrakt per dag under oktober vilket är rekordomsättning. Derivatomsättningen för Stockholmsbörsen under oktober uppgick till 394 838 kontrakt per dag vilket även det var rekord. (Tidigare rekord september 2003: 347 732 kontrakt per dag) OMHEX är en ledande leverantör av marknadsplatstjänster och transaktionsteknologi till finans- och energimarknader. I divisionen HEX Integrated Markets driver OMHEX norra Europas största värdepappersmarknad. I denna division ingår Stockholmsbörsen och börserna i Helsingfors, Tallinn samt Riga. Genom börsverksamheten erbjuds investerare tillgång till 80% av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Även värdepapperscentralerna i Finland, Estland och Lettland ingår i HEX Integrated Markets. Handel i aktier Den genomsnittliga aktieomsättningen per dag uppgick till 18 580 mkr i oktober (den senaste tolvmånaders perioden: 15 533 mkr). Det genomsnittliga antalet avslut per dag uppgick under oktober till 58 035 (den senaste tolvmånaders perioden: 53 881). Omsättningshastigheten i oktober var 129%. Handel i derivat Den genomsnittliga derivatomsättningen i svenska och finska aktie- och ränterelaterade produkter uppgick under oktober till 398 496 (den senaste tolvmånaders perioden: 299 390) kontrakt per dag. Det genomsnittliga antalet kontrakt för aktierelaterade derivatprodukter uppgick under oktober till 379 253 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 273 140 kontrakt) per dag, medan det genomsnittliga antalet kontrakt för ränterelaterade derivatprodukter under oktober uppgick till 19 243 kontrakt (den senaste tolvmånaders perioden: 26 250 kontrakt) per dag. Det totala premievärdet på handeln i aktieoptioner var i oktober 54,2 (den senaste tolvmånaders perioden: 45,1) mkr per dag. Warranter Den genomsnittliga warrantomsättningen uppgick under oktober till 64 053 (den senaste tolvmånaders perioden: 45 233) tkr per dag. Indexutveckling Under oktober steg OMX-index med 8,9 %, HEX25-index steg med 9,7%, TALSE index sjönk med med 0,1% och RICI index steg med 1,0%. Noteringar Aktier Det sammanlagda börsvärdet för alla noterade bolag uppgick den 31 oktober till 3 704 (31 oktober, 2002: 3 209) mdr kr. I oktober noterades ett nytt bolag på Stockholmsbörsen och två bolag avnoterades. Ett bolag avnoterades från HEX Riga. Det totala antalet noterade bolag är 499, varav 282 bolag är noterade på Stockholmsbörsen, 145 är noterade på HEX Helsinki, 14 är noterade på HEX Tallin och 58 är noterade på HEX Riga. Obligationer Det totala antalet noterade obligationer är 1 525, varav 1 234 på Stockholmsbörsen, 268 på HEX Helsinki, 3 på HEX Tallinn och 20 på HEX Riga. I oktober registrerades 37 nya obligationer på Stockholmsbörsen. På HEX Helsinki registrerades 10 nya obligationer under månaden och 5 avregistrerades, och 1 ny obligation registrerades på HEX Riga. Warranter Det totala antalet noterade warranter är 1 329, varav 1 119 på Stockholmsbörsen och 210 på HEX Helsinki. I oktober noterades 167 nya warranter på Stockholmsbörsen och 48 stycken avnoterades. Marknadsövervakning Stockholmsbörsen rapporterade sex fall av misstänkt insiderhandel och ett fall av misstänkt otillbörlig kurspåverkan till Finansinspektionen under oktober månad. 1) Rapporten omfattar statistik från de fyra börserna inom HEX Integrated Markets; Stockholmsbörsen, HEX Helsinki, HEX Tallinn och HEX Riga. De rapporterade siffrorna avser samtliga fyra börser om inte annat anges. Alla siffror är omräknade till svenska kronor. För ytterligare information eller kommentater, vänligen kontakta För frågor om handelsstatistik: HEX Integrated Markets & Stockholmsbörsen Maria Andark, informationschef, 070-597 52 76 HEX Integrated Markets & HEX Helsinki Anu Ilvonen, informationschef, +358 9 6166 7599 HEX Tallinn Kristel Raesaar, PR-ansvarig, +372 6 4088 49 HEX Riga Krista Grintale, informationschef, + 371 7212 431 För frågor om marknadsövervakning: Stockholmsbörsen Anders Ackebo, chef Notering och Övervakning Stockholmsbörsen, 08 - 405 70 10 Statistiken finns även tillgänglig på www.omhex.com, www.stockholmsborsen.se, www.hex.com, www.hex.ee och www.hex.lv. [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00660/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00660/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar