OM Räntebörsen går samman med Stockholmsbörsen

OM Räntebörsen går samman med Stockholmsbörsen Stockholmsbörsen som sedan tidigare omfattar såväl aktie- som aktiederivathandel kompletteras nu med räntehandel. OM Räntebörsen och Stockholmsbörsen går samman till en börs, Stockholmsbörsen. Sammanslagningen görs för att förbättra servicen till marknaden och för att tillvarata synergier. Börserna går samman formellt först till årsskiftet men integrationsarbetet påbörjas redan nu. "Sammanslagningen ger oss ytterligare möjligheter att ta till vara den snabba utvecklingen som sker på såväl OTC- som börsmarknaden. Det ökade intresset från privatpersoner för räntebärande placeringar gör obligationer till ett intressant komplement till Stockholmsbörsens utbud av aktier och aktiederivat. Sammanslagning kommer vidare att göra det möjligt att ytterligare förbättra servicen till OTC-marknaden.", säger Christer Wennerberg, Vice President Business Development, OM Räntebörsen. Det har varit en lyckad start för den elektroniska interbankmarknaden som OM Räntebörsen, tillsammans med marknadens aktörer, startade på den svenska räntemarknaden i maj 2001. Idag handlas de 2-, 5- och 10-åriga statsobligationerna i den elektroniska interbankmarknaden. Riksgäldskontoret var den första emittenten att använda handelsplatsen för emissioner. Handeln sker i Stockholmsbörsens handelsplattform SAXESS. För ytterligare information Simon Nathanson, Executive Vice President Stockholmsbörsen08 405 66 22 Christer Wennerberg, Vice President Business Development OM Räntebörsen 08 405 69 15 Maria Andark, Vice President Corporate Communications Stockholmsbörsen 08 405 73 50 Besök gärna fixed incomes hemsida www.stockholmsborsen.se/fi ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011204BIT00820/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011204BIT00820/bit0001.pdf

Dokument & länkar