SCA och NIBE vinnare i Bästa Redovisningen 2002

SCA och NIBE vinnare i Bästa Redovisningen 2002 Juryn till tävlingen "Bästa redovisningen 2002" har utsett Svenska Cellulosa AB SCA till vinnare för sjätte gången i kategorin stora företag. NIBE Industrier AB har utsetts till vinnare i kategorin mindre företag. Bästa redovisningen arrangeras av Stockholmsbörsen och är en årlig tävling som syftar till att stimulera företag att förbättra och utveckla den externa informationen. För år 2002 har fyra hedersomnämnanden lämnats i klassen för stora företag. De går till Clas Ohlson AB, Nobia AB, SCANIA AB och Fastighets AB Tornet. I klassen för mindre företag ges hedersomnämnanden till ProfilGruppen AB, AB Sardus, SkiStar AB och Lennart Wallenstam Byggnads AB. "Tävlingen Bästa redovisningen är en del i Stockholmsbörsens viktiga arbete med att stimulera de noterade bolagen till att förbättra informationsgivningen till investerarna och den övriga marknaden. Tävlingen omfattar samtliga noterade bolag och den har bidragit till att bolagens årsredovisningar har förbättrats väsentligt över åren. Vi tackar juryn för ett mycket bra arbete", säger Kerstin Hessius, VD på Stockholmsbörsen. Efter tre år i karantän, vilket enligt tävlingsreglerna är följden av att ett bolag vinner, tar sig SCA direkt tillbaka till förstaplatsen. Bolagets årsredovisning uppfyller i stort sett alla de krav som kan ställas på bra aktieägarinformation. Årsredovisningen innehåller bland annat en utförlig beskrivning av de olika affärsområdena, en diskussion kring företagets affärsidé och strategi, liksom en beskrivning i vilken utsträckning de finansiella målen uppfyllts och hur aktieägarvärde skapats. NIBE fick förra året ett hedersomnämnande i klassen för mindre företag. I år har juryn valt företaget till vinnare i denna klass. Företaget redovisar sina affärsområdens verksamhet på ett mycket bra sätt. Koncernens riskhantering ges gott utrymme och en beskrivning av styrelsens arbetssätt inklusive ersättningar och avgångsvederlag behandlas relativt utförligt. En utförlig beskrivning av företagets ledningsfilosofi ger också läsaren en bra bild av hur företaget vill arbeta. Juryns uppgift är att genom en helhetsbedömning välja den externa redovisning som bäst motsvarar de krav som aktieägare och andra läsare ställer. Den externa information som juryn bedömt är i första hand årsredovisningar. Tävlingens jury består av Ulf Strömsten, ordförande, Hans Edenhammar och Anders Haskel. Adjungerande experter har Björn Grundvall, Sigvard Heurlin och Rolf Rundfelt varit. Tävlingen sker i år för trettioåttonde gången och inkluderar information från alla börsnoterade företag samt andra företag och statliga verk som frivilligt sänt in sina redovisningar. Gränsen mellan kategorin "stora företag" och "mindre företag" går vid ett börsvärde om två miljarder kronor den 31 december 2002 (eller redovisat eget kapital för onoterade bolag). För ytterligare information Johan Allstrin, informationsövervakningen Stockholmsbörsen +46 (0)70 554 52 85 Maria Andark, informationschef Stockholmsbörsen +46 (0)70 597 52 76 Beställ broschyren "Bästa redovisningen" på telefon +46 (0)8 405 68 00, eller skicka ett e-mail till info@stockholmsborsen.se. Broschyren innehåller bland annat generella kommentarer på 2002 års årsredovisningar samt specifika kommentarer till vinnarnas och de hedersomnämnda bolagens redovisning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00230/wkr0002.pdf

Dokument & länkar