Ändring av Stora Ensos finansiell information publiceringsdatum 2018

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2017-02-09 kl. 9.29 EET

Publiceringsdatum för Stora Enso Oyj:s halvårsrapport januari–juni 2018 har ändrats till fredagen den 20 juli 2018 i stället för tisdagen den 24 juli som tidigare meddelats.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell, SVP, Press Sverige, tel. +46 722 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio, chef för investerarrelationer, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. 

STORA ENSO OYJ 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
SVP, Press Sverige
tel. +46 722 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera