För att påskynda tillgången till den växande kinesiska marknaden lanserar Stora Enso projektet med ett integrerat bruk i Guangxi i Kina i två faser

Bygger först en konsumentkartongmaskin


STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2013-07-19 kl. 12.58 EET

 Stora Enso har erhållit erforderligt tillstånd för sitt integrerade massa- och kartongprojekt i Guangxi i södra Kina från Kinas nationella utvecklings- och reformkommission (NDRC). För att snabbare kunna dra nytta av den ökande efterfrågan på hygienkartong och konsumentkartong av hög kvalitet har Stora Enso tillsammans med sin lokala partner och i samarbete med sina nyckelkunder omarbetat investeringsschemat och kommer först att bygga en konsumentkartongmaskin som beräknas vara driftklar i början av 2016. Byggandet av det tidigare aviserade massabruket kommer att påbörjas när kartongmaskinen är färdig.

”Den reviderade tidtabellen i två faser, som börjar med kartongmaskinen och dithörande industriinvesteringar, gör att vi kan genom våra kunder får tillgång till den kinesiska konsumentmarknaden med en snabbare tidsplan. Det reviderade investeringsschemat halverar investeringskostnaderna under den kommande treårsperioden, eftersom kapital kommer att investeras i massabruket först när kartongmaskinen redan genererar kassaflöde”, säger Mats Nordlander, chef för Stora Ensos division Renewable Packaging.

Investeringen i den första fasen beräknas uppgå till 760 MEUR, bestående av 590 MEUR för industriverksamheten och 170 MEUR för plantageverksamheten. Den nuvarande investeringskalkylen ligger på cirka 90 MEUR år 2013, 300 MEUR år 2014, 300 MEUR år 2015 och 70 MEUR år 2016 eller kort därefter. Projektet väntas klart överskrida Stora Ensos ROCE-mål på 13 %.

”Genom att senarelägga projektet med massabruket kommer vi också att få ytterligare tre år på oss för att bygga upp vår fiberbas och en hållbar plantageverksamhet i samklang med lokala samhällen och med stöd av alla intressenter. Vi kommer inte att förvärva ny mark för eukalyptusplantager innan vi har kommit tillrätta med de befintliga utmaningarna i fråga om markarrenden. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar tillsammans med lokala samhällen för att åstadkomma en rättvis fördelning av intäkterna från vår verksamhet.

”Den nya tidtabellen stödjer fullt ut Stora Ensos nya inriktning från ett europeiskt massa- och pappersföretag mot ett värdeskapande företag för förnybara material med fokus på tillväxtmarknader. Vi är väldigt entusiastiska över att äntligen ha en gedigen plan för att gå vidare med investeringen som kommer att producera hållbara och hygieniska lösningar för livsmedelsförpackningar åt kinesiska konsumenter”, avslutar Mats Nordlander.

Investeringens fortsatta genomförande är föremål för undertecknandet av slutlig dokumentation och uppfyllandet av sedvanliga villkor, inklusive godkännanden från tillsynsmyndigheter.


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Karl-Henrik Sundström, EVP, Printing and Living, tel.+46 1046 71660
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767
Tommy Borglund, SVP, Communication, Stora Enso Renewable Packaging, tel. +46 1046 71709


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera