Förändring i Stora Ensos koncernledning

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2014-09-19 kl. 08.31 EET

Juha Vanhainen, Executive Vice President, Energy, Logistics, Business Information Services och Wood Supply i Finland och Sverige, lämnar sin befattning den 15 mars 2015. Han kommer att tillträda posten som VD för den finska livsmedelskoncernen Apetit Abp.

”Juhas långa erfarenhet inom skogsindustrin har varit en värdefull tillgång för Stora Enso. Jag vill tacka honom för hans insatser och önskar honom all lycka i hans fortsatta karriär”, säger Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Juha Vanhainen, EVP, Energy, Logistics, Business Information Services samt Wood Supply i Finland och Sverige, tel. +358 2046 21343
Ulrika Lilja, EVP, Global Communications, tel. +46 72 2219 228

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 29 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2013 uppgick till 10,6 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v.g. kontakta:

Juha Vanhainen
EVP, Energy, Logistics, Business Information Services samt Wood Supply i Finland och Sverige
tel. +358 2046 21343

Ulrika Lilja
EVP, Global Communications
tel. +46 72 2219 228

Prenumerera