Inbjudan till Stora Ensos presskonferens och webbsändning den 4 februari 2016

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 2016-01-22 kl. 09.00 EET

Stora Enso publicerar sitt resultat för fjärde kvartalet och helåret 2015 torsdagen den 4 februari 2016 kl.13:00 finsk tid (12:00 CET). Följande händelser kommer att äga rum senare samma dag:

Webbsänd presskonferens i Helsingfors
Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström och finanschef Seppo Parvi presenterar resultatet i en presskonferens som direktsänds på webben. Presskonferensen hålls på engelska vid Stora Ensos huvudkontor på Kanalkajen 1 i Helsingfors klockan 14:00 EET (13:00 CET). Webbsändningen kan följas på
http://cloud.magneetto.com/storaenso/2016_0204_q4_press_conference/angular

Webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare
En webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare hålls klockan 16:00 EET (15:00 CET, 14:00 brittisk tid, 09:00 EST). Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström, finanschef Seppo Parvi och chefen för Investor Relations Ulla Paajanen-Sainio kommer att vara värdar för konferensen som kan följas på:
http://edge.media-server.com/m/p/85m7ijyf. Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade på telefonkonferensen (se information nedan).

Länkar till webbsändningarna finns även tillgängliga på Stora Ensos webbplats
www.storaenso.com/investors.

Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens för analytiker och investerare:

Direktsändning  
Storbritannien +44(0)20 3427 0503
Finland +358 (0)9 6937 9590
Sverige +46 (0)8 5352 6408
USA +1 646 254 3366
Inloggningskod 5557440
Inspelning  
Storbritannien +44 (0) 20 3427 0598
Finland +358 (0) 9 2310 1650
Sverige +46 (0) 8 5051 3897
USA +1 347 366 9565
Inloggningskod 5557440#

Den inspelade telefonkonferensen finns tillgänglig fram till torsdagen den 11 februari 2016.
Webbsändningarna kommer att arkiveras på:
www.storaenso.com/investors.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242
Carl Norell, SVP Press Sverige, tel. +46 722 410 349

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2014 uppgick till 10,2 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.
storaenso.com  

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 2046 21242

Carl Norell
SVP Press Sverige
tel. +46 722 410 349

Prenumerera