Konvertering av Stora Enso-aktier

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2016-01-15 kl 09.00 EET

Under konverteringsperioden 1–31 december 2015 gjordes en konvertering och sammanlagt 25 000 A-aktier konverterades till R-aktier. Aktierna har införts i det finländska handelsregistret idag den 15 januari 2016 och handeln med de nya R-aktierna inleds den 18 januari 2016.

Fördelning av aktier efter konvertering:

 

A-aktier 176 507 090
R-aktier 612 112 897
Totalt 788 619 987

Varje A-aktie och varje tiotal R-aktier ger en röst. Det totala antalet röster efter konverteringen är 237 718 379.


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000 medarbetare i över 35 länder och 2014 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 2046 21242

Prenumerera