Konvertering av Stora Enso-aktier

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2013-02-15 kl 09.00 EET

Under konverteringsperioden 1–31 januari 2013 gjordes en konvertering och sammanlagt 1 000 A-aktier konverterades till R-aktier. Aktierna har införts i det finländska handelsregistret idag den 15 februari 2013 och handeln med de nya R-aktierna inleds den 18 februari 2013.

Fördelning av aktier efter konvertering:

 

A-aktier 177 146 772
R-aktier 612 391 727
Totalt        789 538 499

Varje A-aktie och varje tiotal R-aktier ger en röst. Det totala antalet röster efter konverteringen är 238 385 944.


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera