Konvertering av Stora Enso-aktier

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2015-11-16 kl 09.00 EET

Under konverteringsperioden 1–31 oktober 2015 gjordes en konvertering och sammanlagt 25 000 A-aktier konverterades till R-aktier. Aktierna har införts i det finländska handelsregistret idag den 16 november 2015 och handeln med de nya R-aktierna inleds den 17 november 2015.

Fördelning av aktier efter konvertering:

A-aktier 176 572 424
R-aktier 612 047 563
Totalt 788 619 987

Varje A-aktie och varje tiotal R-aktier ger en röst. Det totala antalet röster efter konverteringen är 237 777 180.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är en global ledande leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom nytänkande och utvecklande av nya produkter och tjänster baserade på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000 anställda i över 35 länder och omsättningen 2014 uppgick till 10,2 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242

Prenumerera