Konvertering av Stora Enso-aktier

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2009-06-12 kl 06.00 GMT              

Under konverteringsperioden 1-29 maj 2009 gjordes en konvertering och sammanlagt
347 A-aktier konverterades till R-aktier. Aktierna har införts i det finländska 
handelsregistret idag den 12 juni 2009 och handeln med de nya R-aktierna inleds 
den 15 juni 2009.                                

Fördelning av aktier efter konvertering:                    
A-aktier		177 152 084                      
R-aktier		612 386 415                      
Totalt		    789 538 499                     

Varje A-aktie och varje tiotal R-aktier ger en röst. Det totala antalet röster 
efter konverteringen är 238 390 726.                      

För ytterligare information, v g kontakta:                   
Ulla Paajanen-Sainio, Senior Vice President, Investor Relations, tel +358 2046 
21242                                      

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


Stora Enso är ett världsledande företag inom hållbar skogsindustri. Vi erbjuder 
våra kunder lösningar som är baserade på förnybara råmaterial. Våra produkter är
ett klimatvänligt alternativ till många icke-förnybara material och de lämnar  
ett mindre kolavtryck. Stora Enso ingår i Global 100-listan över världens mest 
hållbara företag. Stora Enso är även inkluderat i Dow Jones Sustainability   
Index, FTSE4Good Index och Climate Disclosure Leadership Index. Företaget har 29
000 anställda runtom i världen och omsättningen 2008 uppgick till 11,0 miljarder
euro.                                      STORA ENSO OYJ                                 Ulla Paajanen-Sainio		Jari Suvanto

Prenumerera