Korrigering: Konvertering av Stora Enso –aktier (tidigare rubricering och innehåll korrigerat)

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2018-04-16 kl. 14.30 EEST

Det svenskspråkiga börsmeddelandet (idag kl 09.00 EEST) gällande konvertering av Stora Enso –aktier innehöll felaktig rubrikhänvisning samt innehåll. Nedan enligt riktig ordalydelse:

Under konverteringsperioden 1–31 mars 2018 gjordes en konvertering och sammanlagt 10 418 A-aktier konverterades till R-aktier. Aktierna har införts i det finländska handelsregistret idag den 16 april 2018 och handeln med de nya R-aktierna inleds den 17 april 2018.

Fördelning av aktier efter konvertering:

A-aktier  176 340 792
R-aktier  612 279 195
Totalt  788 619 987


Varje A-aktie och varje tiotal R-aktier ger en röst. Det totala antalet röster efter konverteringen är minst 237 568 711.


För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera