NWQ Investment Management Company har minskat aktieinnehavet i Stora Enso

Stora Enso Oyj informerades den 24 oktober 2007 om att NWQ Investment Management
Company, LLC nu har ett aktieinnehav i bolaget som understiger 5 % av      
aktiekapitalet per den 30 september 2007.                    

Med hänvisning till kapitel 2, paragraf 10 i den finska             
värdepappersmarknadslagen rapporterar Stora Enso Oyj att NWQ Investment     
Management Company, LLC:s innehav per den 30 september 2007 är följande:    

--------------------------------------------------------------------------------
| NWQ Investment Management |  Antal aktier |  % av aktier |  % av röster |
| Company          |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Serie R          |   34 084 677 |     4,31 |      1,42 |
--------------------------------------------------------------------------------

NWQ Investment Management Company LLC:s innehav har beräknats på det      
aktiekapital som var registrerat den 30 september 2007.             


För ytterligare information, v g kontakta:                   
Keith Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel +44 7775 788 659 
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial     
Communications,                                 
tel +358 40 763 8767                              


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

Stora Enso Oyj                                 


pp.	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Prenumerera