Publiceringsdatum för Stora Ensos finansiella information och datum för ordinarie bolagsstämma 2013

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2012-04-24 kl 19.35 EET

Stora Enso Oyj publicerar fyra delårsrapporter under 2013.

Publiceringsdatum för den finansiella informationen 2013:

 

Tisdag 5 februari 2013 Bokslutskommuniké för 2012
Tisdag 23 april 2013 Delårsrapport januari – mars 2013
Fredag 19 juli 2013 Delårsrapport januari – juni 2013
Tisdag 22 oktober 2013 Delårsrapport januari – september 2013

                                                                 Stora Enso Oyj:s årsredovisning 2012 publiceras i pdf-format vecka 8 2013 och den tryckta versionen vecka 10 2013. Stora Enso Oyj:s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 23 april 2013 i Helsingfors.

För ytterligare information, v g kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel +358 2046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 30 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2011 uppgick till 11,0 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera