Publiceringsdatum för Stora Ensos finansiella information och datum för ordinarie bolagsstämma 2014

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2013-04-23 kl. 19.01 EET

Stora Enso Oyj publicerar fyra delårsrapporter under 2014.

Publiceringsdatum för den finansiella informationen 2014:

 

Onsdag 5 februari 2014 Bokslutskommuniké för 2013
Onsdag 23 april 2014 Delårsrapport januari–mars 2014
Måndag 21 juli 2014 Delårsrapport januari–juni 2014
Onsdag 22 oktober 2014 Delårsrapport januari–september 2014

                                                                 Stora Enso Oyj:s årsredovisning 2013 publiceras i pdf-format vecka 8 2014 och den tryckta versionen vecka 10 2014. Stora Enso Oyj:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 23 april 2014 i Helsingfors.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera