Stora Enso: Tillkännagivande med hänvisning till kapitel 2, paragraf 10 i den finska värdepappersmarknadslagen

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2012-04-24 kl 19.40 EET

Stora Enso Oyj informerades den 24 april 2012 om att Norges Bank (The Central Bank of Norway) nu har ett aktieinnehav och antal aktier i bolaget som understiger 5 % av aktiekapitalet per den 23 april 2012 till följd av ett aktielån i vilket Norges Bank är långivaren.

Med hänvisning till kapitel 2, paragraf 10 i den finska värdepappersmarknadslagen rapporterar Stora Enso Oyj att Norges Bank har ett innehav per den 23 april 2012 enligt följande:

Norges Bank Antal R-aktier Antal röster % av aktier                 % av röster
  28 642 422 2 864 242 3,63 1,20

Innehavet för Norges Bank har beräknats på det aktiekapital som var registrerat den 23 april 2012.

För ytterligare information, v g kontakta:

Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel +358 2046 21242

www.storaenso.com

www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 30 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2011 uppgick till 11,0 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera