Stora Enso: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Noel Morrin

STORA ENSO OYJ TRANSAKTIONER UTFÖRDA AV PERSONER I LEDANDE STÄLLNING 2017-03-03 kl. 15.00 EET

Den 1 mars 2017 erhöll medlemmar i Stora Ensos koncernledning aktier i enlighet med Stora Ensos långsiktiga incitamentsprogram (LTI). Aktierna nedan erhölls i form av spärrade aktier.

Stora Enso Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: Morrin, Noel

Befattning: Annan person i högsta ledningen

Emittent: Stora Enso Oyj

LEI: 7437000ZP669LKUTZ738

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 7437000ZP669LKUTZ738_20170303070339_5

____________________________________________

Transaktionens datum: 1.3.2017

Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI0009005961

Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 6152 Enhetspris: 0.00000

Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 6152 Medelpris: 0.00000


För ytterligare information, v g kontakta:
Hanne Karrinaho, Head of Financial Communications, tel. +358 2046 21446

För investerarförfrågningar :
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper i USA. storaenso.com  

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v g kontakta:
Hanne Karrinaho
Head of Financial Communications
tel. +358 2046 21446

För investerarförfrågningar :
Ulla Paajanen-Sainio
SVP Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera