Stora Enso: Transaktionerutförda av personer i ledande ställning

STORA ENSO OYJ TRANSAKTIONER UTFÖRDA AV PERSONER I LEDANDE STÄLLNING 2018-06-12 kl. 14.30 EEST

Stora Enso Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____________________________________________

Den anmälningsskyldiga

Namn: Solidium Oy

Befattning: Närstående person

(X) Juridisk person

(1):Person i ledande ställning hos emittenten

Namn: Mäkinen Antti

Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Stora Enso Oyj

LEI: 7437000ZP669LKUTZ738

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN

Referensnummer: 7437000ZP669LKUTZ738_20180612115509_3

____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-06-12

Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI0009005961

Transaktionens karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 14 000 000 Enhetspris: 17,6 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 14 000 000 Medelpris: 17,6 EUR

____________________________________________

Transaktionens datum: 2018-06-12

Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Typ av instrument: AKTIE

ISIN: FI0009005953

Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna

(1): Volym: 1 400 000 Enhetspris: 18,1114 EUR

Aggregerad information om transaktionerna

(1): Volym: 1 400 000 Medelpris: 18,1114 EUR

För ytterligare information, v g kontakta:
Hanne Karrinaho, Head of Financial Communications, tel. +358 2046 21446

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v g kontakta:
Hanne Karrinaho
Head of Financial Communications
tel. +358 2046 21446

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera