Stora Enso 2013-04-25: Tillkännagivande med hänvisning till kapitel 9, paragraf 10 i den finska värdepappersmarknadslagen

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2013-04-25 kl 16.30 EET

Stora Enso Oyj informerades den 25 april 2013 om att Norges Bank (The Central Bank of Norway) nu har ett aktieinnehav och antal aktier i bolaget som understiger 5 % av aktiekapitalet per den 24 april 2013 till följd av ett aktielån i vilket Norges Bank är långivaren.

Med hänvisning till kapitel 9, paragraf 10 i den finska värdepappersmarknadslagen rapporterar Stora Enso Oyj att Norges Bank har ett innehav per den 24 april 2013 enligt följande:

Norges Bank Antal R-aktier Antal röster % av aktier   % av röster
  1 532 114 153 211 0,19 0,06

Innehavet för Norges Bank har beräknats på det aktiekapital som var registrerat den 24 april 2013.

För ytterligare information, v g kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera