Stora Enso avyttrar byggvarugrossisten Puumerkki

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2017-11-01 kl. 9.00 EET 

Stora Enso har avyttrat hela sitt aktieinnehav i finska Puumerkki Oy och estländska Puumerkki AS till det globala investmentbolaget Mimir Invest AB. Puumerkki är en grossist specialiserad på byggvaror i trä och ägdes till 100 % av Stora Enso.

I och med avyttringen kan Stora Ensos division Wood Products koncentrera sig på sin tillväxtstrategi och fortsätta att stärka portföljen av förstklassiga produkter och tjänster. Puumerkkis grossistverksamhet ingår inte i Stora Ensos kärnverksamhet. Den nya ägaren har större möjligheter att ge Puumerkki den uppmärksamhet bolaget förtjänar och se till dess långsiktiga utveckling. Puumerkki kommer även fortsättningsvis att vara en viktig köpare av Stora Ensos förnybara byggmaterial.

Puumerkkis omsättning för 2016 var ungefär 160 MEUR och företaget har cirka 170 anställda. Affären är avslutad och kommer inte att ha någon betydande effekt på Stora Ensos operativa rörelseresultat eller nettoskuld. Stora Enso kommer att redovisa en förlust på 8 MEUR som en jämförelsestörande post i det operativa rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2017.

Om köparen
MIMIR är ett globalt investmentbolag som från större företag förvärvar enheter som inte räknas till kärnverksamheten samt privata bolag som behöver en verksamhetsorienterad ägare.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio, chef för investerarrelationer, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera