Stora Enso avyttrar hylskartong- och hylstillverkaren Corenso

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2014-09-30 kl. 9.00 EET

Stora Enso har tecknat avtal om att avyttra sin affärsverksamhet Corenso till det finska förpackningsmaterialföretaget Powerflute Oyj. Transaktionens företagsvärde uppgår till cirka 90 MEUR och den beräknade kontanta ersättningen till cirka 75 MEUR. Affären uppskattas vara genomförd under fjärde kvartalet 2014, med förbehåll för att alla sedvanliga villkor är uppfyllda. Avyttringens inverkan på Stora Ensos resultaträkning blir på break-even-nivå.

Corenso är en del av Stora Ensos division Renewable Packaging. Stora Enso fokuserar på utvalda förpackningssegment inom Packaging Solutions och Consumer Board och vidareutvecklar och investerar i dessa verksamheter. Avyttringen är ett naturligt steg i effektiviseringen av Stora Ensos verksamhet och företagets omvandling mot ett kundfokuserat företag för förnybara material på tillväxtmarknader.

”Nu har vi hittat en bra ny ägare för Corenso som vi tror kan ge företaget den uppmärksamhet det förtjänar och utveckla det vidare. Genom att avyttra Corenso kan Stora Enso bättre fokusera på sin strategiska inriktning”, säger Hannu Alalauri, SVP Packaging Solutions, Stora Enso Renewable Packaging.

Corenso är en av världens ledande integrerade tillverkare av förstklassiga hylsor och hylskartong av hög kvalitet. Företaget har cirka 920 anställda i tio länder i Europa, Asien och Nordamerika, och dess huvudkontor ligger i Lahtis i Finland. År 2013 uppgick Corensos omsättning till 211 MEUR och det operativa rörelseresultatet till 26 MEUR.


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP Investor Relations, Stora Enso, tel. +358 40 763 8767
Tommy Borglund, SVP Communications, Stora Enso Renewable Packaging, tel. +46 1046 71709


www.storaenso.com/investors
renewablepackaging.storaenso.com


Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 29 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2013 uppgick till 10,6 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v.g. kontakta:

Ulla Paajanen-Sainio
SVP Investor Relations
Stora Enso, tel. +358 40 763 8767

Tommy Borglund
SVP Communications
Stora Enso Renewable Packaging, tel. +46 1046 71709

Prenumerera