Stora Enso avyttrar kartongmaterialverksamheten Re-board i Sverige

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2017-07-05 kl. 15.00 EEST 

Stora Enso har idag undertecknat ett avtal om att avyttra verksamheten och tillgångarna för sitt svenska dotterbolag Stora Enso Re-board AB, en producent av kartongmaterial för utställningar och exponeringsmaterial, till Culas AB, som delvis ägs av John-Åke Svensson, idag VD för Stora Enso Re-board AB.

– Stora Ensos förpackningsverksamhet fokuserar på att utveckla och tillhandahålla fiberbaserade lösningar genom hela värdekedjan. Re-board levererar en nischprodukt och vi är övertygade om att en ny ägare på ett bättre sätt kan ge denna verksamhet den uppmärksamhet den förtjänar och vidareutveckla den, säger Peter Torstensson, SVP och Nordenchef för Stora Ensos wellpappverksamhet.

Affären beräknas vara slutförd under tredje kvartalet 2017 och kommer inte att ha någon betydande effekt på Stora Ensos omsättning och operativa rörelseresultat. Affären förhandlas i enlighet med Medbestämmandelagen. När avyttringen har slutförts kommer medarbetarna på Stora Enso Re-board AB att erbjudas fortsatt anställning hos den nya ägaren.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell, SVP Communications, division Packaging Solutions, tel. +46 722 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio, chef för investerarrelationer, tel. +358 40 763 8767 

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
SVP Communications, division Packaging Solutions
tel. +46 722 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767 

Prenumerera